Skip to main content

LLEÜAD YR OES. Rhif. 3.] MAWRTH, 1830. [Cyf. IV. ÄDGÌTFODIAD CRIST ODDIẂRTH Y MEIHW. Wi EDI rhcddi olmmanuel i fynu ÿr ysbryd ar Galfaria, ei gorff a ganiata- v. yd gan Poníius Pilate, y rbaglaw Khúfeinig,i Ioseph o Arimathea3 yr hwn wedi i'r gwragedd olchi corff yr lesu oddi wrth y gwaed a'r poercdd, a'i ber- arogli, ynghyd a'i amdoi mewn lliain, a'i gosododd yn ei fcdd newydd ei hun, yr hwn a naddesid mewn craig yn ei ardd, gyfagos (mae yn debyg) i'w dy. Y sefyílfa hon o farwoldeb oedd y radd i*af o ddaròstyngiad yr lachawdwr ben- digedigj a phan ynddi, y rhai aM can- Iynasant a wanychasant, a anobeithias- ar.t, ac a ammheuasant mai nid efe yd- (xdd Gwaredwr yr Israel,na'r anfonedig hwnw, i ba un y dygodd proffwydi eu tystiolaeth, ac am ba un„y rhagddywed- asant yn eu proffwydoliaethau. Hyd ýn ìiyn nid oeddynt wedi iawn synied, nac yn deall i gywirdeb yn mherthynas i rìrefn iachawdwriaeth dyn, na natur y deyrnas hòno yr oedd efe arei sefydlu yn y byd; am hyny, yn fuan hwy a fwfrhasant, ac a aethant bawb at eu gor- uchwyliori, gan dybied na welent ddim mo hono ef mwyach, a chan feddwl na chlywent yr un athrawiaeth yn dyferu otldi wrth ei wefusau ond hyny. Yn awr yr ocdd yr Athraw hwnw, a ddysgai y bobloedd yn y pethau a berthynent i'w hfddwch, a lafarai mòr rymus wrth y torfeydd, ac a geryddai anghyfiawnder a gormes y wlad mòr Ilym, a'i dafod yn fudj wedi ei rwymo gan gadwyn angeu. Yn awr yr oedd y Crist hwnw a wnaetli y fath wyrthiau rhyfeddoi, a gyHawn- odd y fath orchestion. anghymarol, ac a gwblhaodd oruchwylion uwch natur, yn ddeiiiad i frenin dychryn, ac wedi ei iý- ffetheirio o fewn terfynau ei deyrnas, heb yr arwydd leiaf y buasai yu achosi cynhwrf yn y pentwr. lë yn awr, yr oedd yr hwn a dybiwyd unwaith yn uwch na phawb^ ac yn fwy na neb, a maen ar ddrws ei fedd, ac yntau mewn tawelwch yn cymeryd ei hun o'i fewn: ac wrth ystyried ei sefyllfa bresennol, ynghyd a thywyJlwch deall ei ddyscybl- ion, nid rhyfedd iddynt betruso ac am- meu nasgwelent ef mwyach ar dir y rhai byw, ac na chawseut ei bresennoldeb yn j chwaneg yn eu mysg.. Ond mewn perthynas i adgyfodiad eín Harglwydd Iesu Grist, yr ydoedd wedi ei hysbysu a'i ragddywedyd drwy weis- iou santaidd Duw er yr oesau gynt; ac yn mhlith ereill a allesid cu henwi, mae y breninol broffwyd Dafydd yn y Salm xi. 7. yn dywedyd geiriau fel hyn:— "Fy mab ydwyt ti; myfi heddyw a'th genedlais." Ac yn lle bod yn brawf dros, neu er cadarnhau tragywyddol genedliad y Mab, y mae yr apostol Pedr yn Act; xiii. 32, 33. yn nodi yr adnòd lion, fel yn perthynu i adgyfodiad Crist oddiwrth y meirw ; medd efe, megis ag y|- ysgrifenwyd yn yr ail Salm,—"Fy Mab ydwyt ti j myfi heddyw a'th gen- edlais ;" y mae yn amlwg fod yr apos- ^*-- -