Skip to main content

Goran cov cov !lyvyr,—-Níd doeth ni ddarlleno. LLE ÜAB YK OES; SEF, Grefyddol, Foesol, Athrony ddol, a Hanesol. GOLtGIEDIG GA-N Y PARCH. D. OWEN, BRUTÜS. <tfes~r*> Rhast 23.] TACHWEDD, 1828. [Pris 6c CYNNWSTSIAD. Twr Babel .... .... • Pedr yn gwadn Crist....., Hanes Baçhgenyn a'i Asyn . Y Jíewydd Angheuol .... " Y> JCtíríant Daniel Dancer, Ysw. „ 'Sorod Geneyá* "î'..... Arminiaeth. ........ •• YsgrifA.B.C. .. .... . Gohébiaeth Hen Drefniedydd Aristotle .. .... .... . D. Aubrey ac R. Lumley ... Priodi Hen Wr ...... ... At Olygydd Lleuad yr Oes .. 731 740 741 742 746 748 732 753 755 757 759 761 762 GoFYNIADAU ...... .... 804 Barddoniaeth. Marwolaeth W; Olíyer (parbad) 805 Marwolaeth fyOChwaer .. .... -— YrEoglyn buddugoJ ar ýr Awyreo 806 Englynion i Dug o Sussecs .... — Peroriaeth.—Glàn ÿ Môr ..-... 807 Y Gwellaif Twyll Masnacbol .... 763 Sylwadau Athronýddòl a Cheìfyddydol. ' Coedydd a Llysiauy Maes 767 Hysbysiüeth GenhadoL Mòr y Debeu '............ 769 Maiwolaçth Cennadáu .»;...... 801 Atebion .... .... ..' '...— HanesionCártrefol, Seneddol, ,« ^Fhrampr. Cymrü.—Boddioorwydd i'r Bröd- yr—-Cimaw Caernarfon ...... 809 Priodwyd .. .... .....-. .. 810 "Bir farw .. .......... ... 811 Lloegiî .. .;.......... 812 Afiantîaí Cynhilb .. .. ..r..8l4 Iwerddou ..........." .... — Portiijçal.-— Brenhinës Portugai.. 815 Yspaen;—Rwssia a Thwrci ..... 816 Awstria ...... • • ...... 818 Groèg.-~-Yraadaẃiad â'r Moiea 819 Sweden.-YrAlmaeu^Marworáeth BrenhinesWurtémberg.-Rhuthr ar TripoH ..... ,; .. .. 820 Amrywiaethan .-.'" .'. .. .. 821 ARGRàFFWYD GAN SAMUEL «THOMAS, DROSTO El HON, J. A. WILLIAMS,' AUGttAFFYDD, ABERTAWY, ä'r GOLYGYDD ' ÀC AR WEÄTR Gan hoil bríf Lvfvr-wertlnvyr Cyrani, a J. Jones, 3, Duke Streét, ' ẀéstSiùitbfieìâ, Lluudain,-—-1828.