Skip to main content

Gorao'fcoìr eòv Byvyr—ONid doeth ni ddarlleno. &Ŵ ÌJLEUAD YR OES; SÉF, Grefyddol, Foe.«ol, Athronyddol, a Hanesol. GOLYGIEDIG GAN Y PABCH. D. OWEN, 9RlTFtXS. ẀHÀN 19.] GÖRPÎÍËNAF, 1828. £Pris 6ç. - Hanes Bywyd Dafydd ab Gwilym 476 $ YrAthrawiaethynol Uuwioldeb . 480 CreHÎonderau Dynol..........484 YBeibl.............. ____48> Byr Olwg ar y Genedl luddewig 489 CYJtfJtfWYSIAD. I Nansi 528 HanesionÇarÌrefol, Seneddol, a Thramor. Hnnan Bleidgarwch .......... 493 Cymru.—Cymraanfa F lynyddòl Engan ab GWalçhihaí......496 Caerludd .. „v ...... ..WT Cariad Brawdol...... ....497 Cymmanfa Cwmsatnddu ;...... 528 Pregeth y Parch. D, Jones,LIan- Cyfarfod Canhadol Aberystwyth 388 gán (parhad o) .. .. ...... W 502 Priododd.—Bü Farw..,".'.t* 5á# Agweddaii anaddas Prpffeswyr 505 Eisteddfbd Dinbych ...... ..500 At Olygydd Lleuad yr Oes .... 507 Cyfarfod Bwrdeisiaid Caernarfon 531 Y Gofyniad Pwyẁg Byth .... ... ... Sylwadau Athronyddol a ChelfyddydoL MoIIt a Tharanan ...... .... 509 Enwan, Mesuran, Symndiadan, a ThymhoranyLleuad(parbado) 515 Affrica 50S Arglwydd William Paget......532 510 Lloegr,—Y Swyddogion New- yddiou .... .. .. ....'.... 532 Y Senedd—Yr Ysgrif Babyddol 533 Rwssia a Thwbẅ .... .. .. —- PORTÜGAL.. .•; .. ........ 535 Groeg.—America........536 Brazil a Buenos Ayres ... .. 557 .. ... ., .. .. .. 538 Hysbysiaeth Genhadol. Affrica.—Tref Griqua ...... Atebion.—Gofyniadau « .... Pëhohiaeth.—Pentecost .... Barddoniaelh. Y Gwanwyn .. .. .... ,, Myfyrdod raewn Mynwent .... Amrywiaeth o Nemyddion, jj19 Dìgwyddìadau, Sçc. 5g3 Daeargryn—Didyad annynol— Ffair yr Amwythig—Ffair— ' Lladrad ............ ,4 SST Arall—Tân—Arall—Dtgwyddiad 525 blin— Digwyddiadgalarua—Es- 596 goriad epiliog ..........558 ARGRAFFWYD GaKSAMüEL THOMAS, DROSTO BI HOÄ, J. A. WILLIAM8, ARGRAFFYDD,, ÄBEttTAWr, à'Ŵ OOtYOTDB; AO M W»J»*H G«a holl brif Jgfyr^éräiwyr Cymrn', % J. Jdpes, 3, Dulçe Street,