Skip to main content

Goran cov cov llyyyr—Níd doeth ní ddarlleno. LIiEUAD YR OES; SEF, •Grefyddol, Foesol, Athrouyddol, a Hanesol. GOLYGIEDIG GÁN Y PARCH. & OWÉN, BRUTUS. Rhan 18.] MEHEFiN, 1828. [Pris 6c. CYNNWYSIAD. 3 HanesBŷwydDafyddabGwilyin 411 Dyfodiad yr Haf..........462 ' Y Diwedd annedwydd ,... ..414 Canolddydd Haf ........___ Annedd y Cybydd .... . ...419 _______ Byr-olwg ar y Genedl Inddewig 421 TT . - /»' ,,«''.». Ynjddangosiadau Ysbrydion ..423 HanesionLartrefol, Seneddol, Y Cymydog peryglus .........426 » a Thramor. Byw yn Dduwiol ...... .... 427 Cymru,—Cymanfa mnidloes— Parhad o Bregetb y Parch, D. Cymanfa Aberystwytb .... 463 , Jones, Llapgan ... ... .... 428 Cofadail Picton ..........464 Boneddigeiddrwydd Arminaidd 436 Lloepr,—Arglwyddi Holland a Y Test a'r Corpöration Acts .... 440 Russel—Dng Clareuce—Teulu NodiadauarYsgrif Diddichell .. 443 „ Mf- C*™mttl........46<* 6 Rwssia a Thwrci.........^- ---------- Groeg—Portugal...... .. 468 Sýfmdau Athronyddol a %^S^Li Eidíd......" " 46Ü Chelfyddydol. Twrc-Chma ^......470 Enwau, Mesurau, Symudiadau, a ù . .. »- ... Thymhorau y Lleuad .. .. 443 Amrywiaeth o Newyddton, Melîn Ci ... .. ...... 443 Digwyddiadau, Sfc^ Amse^ddernyn cywfaint .. .. — Ffeiriau............469 À—!___ ~ Ariandy Abertawy—Tŷ-doriad— Hy^riaeth Genhadol, . ÄÄItTÄ: China...................447 dra ' Menywaidd—Acuubiaeth Atebion,—Gopyniadaü .. 450—458 gwyrthiol o hoedl gan gi .... 471 pERoniAETH^-AbemtwythNew- Diwedd disymwth—Arall—Hun- ydd........ .... ......460 au-laddiad—Digwyddiad al- ______ ■'" ■■** ** aethus—Cynarwch—Llofrudd- D jaeth-Anhapflin-Ffraethineb Jsarddontaeth. - . Meddygíuiaetb i wraig gecrus 472 Hawddfyd- .. .... "..;'.. 461 Ymddatodiad trystfewr Melin Penẁillibn ar farwola«th chwaer Bylor—Cysondeb-----Cryfder i*r awdwr...... .. .-.'-.•— gewynog—Llófruddiaeth ech- Salra 23 ,. .... .'. .. .,462 ry.dns ..,...... .. ..473 - I ■ I ' ■ ' i ' ' ———-————. ARGRAFFWYD GAN SAÌIUEL THGMAS, 1 » .. t ..,'.. DROSTO EI HU.N, J. A. WÌLLlAMS, AUGUAFFYDD, ABERTAWY, a'r GOLTfGYDD ; '.*■■ \ ■ ' AC A.B WÈRTH ■ V '.'' Gan, hoìl-hrif Lvfvr-werthwyr Cymrn, a J. Jónes, 3, Duke Street, Ẁe'stSmithfield, Llundaiu.------1828. ^,^4WẄiV'ẅiV-ÌSK'^«?-'^i''i'ŵ'"*i'4^ M ' ■'-■