Skip to main content

Goran cov cov llyvyr—Nid doeth ni ddarlleno. LLEUAD YR OES; SEF, Grefyddol, Foesol, Athronyddol, a Hanesol. GOLYGIEDIG GAN Y PARCH. D. OWEN, í BRUTüS. RlIAN 15.] MAWRTH, 1828. [Pris 6c. CYNNWYSIAD. Hanes Bywyd Taliesin ...... 129 Nodiadau ar Ysgrif Iago Glan- nant.................... 134 Achan yn y Gwersyll, a'r Diofryd- beth yn ei Babell........ 136 Traethawd ar Amynedd ......141 Dyfnion Bethau D«w ........ 145 Gwlad Van Die/nen .......... 150 Dr. Cotton Mather............ 151 Dehongliad ar 2 Cor. iv. 3.....155 Gwthio Gwaywffon i'r Ddaear .. 158 Sylwadau Athronyddol a Chelfyddydol. Anian, Symudiadau, Dnli. a Maintioli yr Haul .... 153 Uysbysiaeth Genhadol. Affrica.—Tref Gricua .......1G1 ---------------------Graham......161 lNniAÜDWYREiNiOL.--ClnnstiraIi IGG Atebion,—Gofyniadau .. 167, 170 Barddoniaeth. Tipynau o Galfaria ...........173 Ccrdd Cymreiííyddlon Caerludd . 174 Englynion i Leuad yr Oes ..,,.. 175 Peroriaeth.—Cyffredinol .... 176 Hanesion Cartrefol^ Seneddol, a Thramar. Urddiad yn y Fatreg, Mynwy .. 178' ----------- yn Blaenafon, Mynwy 179 Gwledd CymreigyddionCaerlndd 180 Priodwyd.—Bu Farw ..... 182 Lloegr.....................184 TwrciaGroeg ............... 185 Ffrainc .....................185 Ameiica...................... 186 Ysbaen..................... — Yr Aipht....................— Amryyjiaeth o Ncwyddion, Digrsyddiadau, Sçc. EfFeithiau arswydus Drwg-an-' wydau.—üinystr trwydân.— Yspeiliad ................ 187 Hap Dda.—Rheolaeth y Fyddin 188 Yspeiliad Ariandy Abertawe.— Yspeilwyr Cymreig ......189 Newyddda i Dyddynwyr.—Llaw- weithiau.—Amgylchiad erch- yll.-.—Creulonder cywilydd- ns.—Galanas ofnadwy ar Ddefaid.................. 190 Enciliad dirgelaidd .......... 191 Boneddig a'i was Gwyddclig — Englyn in English ........192 £Umi>0tUît>rí): ARGRAFFWYD GAN SAMUEL THOMAS, DROSTO EI HUN, J. A. WILLIAMS, ARGRAFFYDD, ABERTAWY, All GOLYGYDD ; AC AR WEETH Gan lioll brif Lvfyr-werthvvvr Cvmru, a J. Jones, 3, Duke Street, West SniitMcíu, LÌunaair,.-------1823.