Skip to main content

Goraa cov cov llyvyr—Nid doetli ni ddarlleno. &€« SEF, ámgeueîmfa dftgol o ®a»2öoîraetfv fig Grefyddol, Foesol, Athronyddo', a Hanesol. GOLYGIEDIG OAN Y PARCH. D. OWEN, BRUTUS. Rhan 14.] CHWRFROR, 1828. [PllTS èc. C7NNW?SIAD. ' Anrheg hynod yn Cevlon...... 65 Englynion i'r Wenynen........ 111 Y dull y poblogwyd America .. 68 Cyffes Rardd Ìonaiic Nodiadau arYsgrif Pethagoras .. • 6? Godidawgrwydd Rhinwedd .... 74 Adeg Dychweliad ............ 75 Llyncu Llyffant ............. 81 Agweddau Anaddas Proffeswyr . 83 Dihenyddwr Charles I........«. 85 PregetU y Diweddar Barch. D. Jones, Llangan ........... 87 Ewyllys Louis yr XVI......... 89 DadlBedydd ................ 94 Bedd-argraff PeRORIAETH—Cynghanedd-----112 Hanesion Cartrefol^ Seneddol^ a Thramor, Cyfarfod Trimisol Castellnedd .. 114 ESGORODD '.;................. — Priodwyd.—Bu Farw ..... 115 Lloegr.—Eisteddiad y Senedd . U6 Twrci a Groeg............... 119 Americá......................• 121 Ffrainc ....___.............l'i'2 "ft 95 Sylwadau Athronyddol a Chelfyddydol. Anian, Symudiadau, Dull, a Maintìoli yr Haul ........ Hysbysiaeth Genhadol. Affrica..................,.. 97 Iwerddon.................... 103 India üdwyreiniol ............ 104 Daéargryn.—Yspeiliad a Llof- AtebioN,—Gofyniadao . . 105, 106 rnddiaeth Dyehryiillyd.—- ______ Prawf ó Gyfeillgarwcb .... Ystranc ysmala.—Aiaith Doctor Barddoniaeth. Mahometauaidd.-Dywediad Esgyniad Crist...............109 Digrif ................. 12' Myfyrdod mewn Clefyd ........— Y P.abydd yn bwyta ei d<lnw.— Cân ar Feddwdod ............ lio . Y Üyruwr ...............125 Amrywiaeth o Nétoyddion, Digwyddiadau, cỳc: Corffolaeth Iesu Grist.........12o Y dyhirwas yn ei fagl .........124 Cellwair ymarferol— Eryr yn tl-echu Eìdion.—Rhybudd .. 125 126 &tor20ttoî?tf): ARGRAFFWYD GAN SAMUEL THOMAS, DROSTO El HUN, J. A. WILLIAMS, ARGRAFFYDD, ABERTAWY, a'r GOLYGYDD ; Af, ÁR WBRTH Gan holl brif Lyfyr-wertbwyr Cymru, à J. jones, 3, Duke Street, Wèst Smitlineid, Llund.iiit.-------1B28,