Skip to main content

&%w®Sk& «a o>mëh SEF, &ntgettelrìrta ffî&ol o WLgbtiOuttti Grefyddol, Foesiol', Athronyddol, a Hanesol. GÜLYGIEDIG GAN Y PARCH. D. OWEN, BRÜTUS. Rhan 13.] IONAWR, 1828. [Pris 6c. CTNNWSrSIA». Hanes bywyd yr enwog Voltaire Sylwadau Moesol ............. 8 Nodiadan ar Ysgrif Pethagoras .. 15 Yr Elw Mawr ................ 22 Amrywiaeth Barn............. 28 Myfyrdod ar y Nefoedd '.'......35 Sylwadau Athronyddol a Chelfyddydol. 1 GOFYNIAOAU .................. 51 Anian, Symudiadau, Dull, a Maintioli yr Hauí ........ 39 Hysbysiaeth Genhadol. Moroèdd y Deau '..............41 Barddoniaeth. Cywydd y Mab Afradlon ...... 43 YFlwyddynHon............. 47 Peroriaeth.—Peu-y-maeS'glas 48 Englynion i'r Nadolig ..........50 YGanaf...................... _ Hanesion Cartrefoly Seneddol, a Thramor. CyfarfodTrimisolAberystwyth .. 51 Priodwyd.—Bu Farw ......sé Y Swyddogion Newyddioo......54 Twrci a Groeg............... - 55 Ffiainc....................... 57 Yspaen......................58 Amrywiaeth o Newyddion, Digwyddiadau9 fyc. Sefydliad Celfyddydol Abertawy Damwain Echryslawn.......... Ymliolltiad y Glud-bibell oddi tanyTafwysg............ Corffolaeth Paul Apostol .....- Rhybydd i Feddwon ....... Hnntington............... Anian-reddf mewn Uygod Ffr Pryfyn Hynod .......... A ddichon i Bysgod meirw Arwydd (á~T. > Hynod . 57 ARGRAFFWYÜ GAN SAMUEL THOMAS, DROSTO El HUN, ;>-/ J. A. WILLIAMS, ARGRAFFYDD, ABERTAWY, AR GOLYGYDD; AC AR WBRl'H Oan lioll brìf Lyfyr-werthwyr Cvmru, a J. Jones, 3, Duke Street, Smithfield, LÌundain.-—1828.