Skip to main content

EiHiewi i 111 »1 glf agfsr. Bod yr enaid heb wybodaeîh nid yw dda. CYNWYSIAD, TRAETHODAÜ. Pregeth angladdol gan y Parch. Noah Stevens,.......... 353 Ein braiat a'n dyledswydd, . . . . 356 Crefydd yn y teulu, ...... 357 AMRYWIAETHOL. Adolygiad y wasg, ........ 361 Llenlith, .......... 363 Y Beibl M Ewyllys Duw,..... 366 BARDDONOL. Cäfwyd yr addewid, ...... 368 Ymson y Cristion, ....... 368 Beth yw'r wylo? ....... 369 Dau benill ar gymeriad Jeff Davis, . . 369 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Pennsylfania . 369 Agoriad addoldy yn îfewburgh, 0., . 371 " " ger Dover, H". J., . 372 Cymanfa Iowa, ........ 372 Beibl Gymdeithas Radnor a'r cylchoedd, 373 Golygfa yn yr Ysbytty, ..... 373 Miss Snsannah Evans, ...... 375 Anerchiad at eglwysi Pennsylfaniia . 376 Llythyr oddiwrth filwr Oymreig, . . 377 Marwolaeth a chladdedigaeth J. Micah, 377 Cofiant ¥m, Roberts, Penycaerau, . 378 Cyfarfod chwarterol Dwyreinbarth Ohio, 379 Agoriad capel yn Mill Creek, ... 879 Cambria îíewydd, Trefedigaeth Gymreig Missouri,.......... . 380 Gauwyd,..........381 Priodwyd, . , . .......381 Bufarw, ..........381 Yr etholiad yn Maryland, ..... 382 Missouri yu gyffelyb;—Missouri dros rydd- id,—Ysgrif wreiddiol y Llywydd Lin- coln,—Ysgolion cyhoeddus Yicksburg,-- Coleg Oberlin,—Bradwriaeth y caethr feistri yn Fghanada,—Ychwaneg am y fradwriaeth,—Rhodd 'oddiwrth un o'r Cenhadon,—Gwaitn .fr rhai a garant wneud daioni, ........ 383 Anogaethau oddiwrth yr etholiadau di- weddar.—Byddin yr TJndeb yn Knox- ville, Tenn.,—Y Cadf. Banks yn Texas, —Symndiadau prysur i'w disgwyl yn fuan,—Buddugoliaeth fawr yn Chatta- ìMMJga,...........384 HANESIAETH DRAMOR. Marwolŵethau, ........384 REMSEN, N. Y.: • ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.