Skip to main content

Y CEMIADWR AMERICAMIDD. Cyf. 24, Rhif. 10. IIYDREF, 18 63 Rhif. oll 286. ®ra*etf)oùati. AGORIâ-D ADDOLDY. Tradäodwyd y sylwadau canlynol ar yr aeh- lysur o Agoriad Áddoldy newydd y Gynull- eidfaolion yn Grantille^ Ohio, boreu Sabboth, Awst 30, 1863. « Ac eto am fod fy ewyllys taa thŷ fy Nuw, y mae ee^yf o'm heiddo fy hun. aur ac anan, yr hwn a roddat tuag at dŷ fy Nuw; heb law yr hyn oll a barotoais tua'r tý sanctaidd.-—Yr aur i'r gwaith aur, a'r anan i'r arian; a thuag at yr holl waitb, trwy law y rhai celfydd. Pwy hei'yd a ymrydd yn ewyllysgar i ym- gysegru iieddyw i'r Arglwydd."—1 Chron. 29: 3, 5. Dyma ran o ymadroddion diweddaf y bren- în Dafydd cyn myned i ífordd yr lìoìì ddaear. Y gorchwyl diweddaf a gyflawnodd Dafydd cyn ymadaeì â'r bywyd hwn, oedd darparu ar gyfer adeiladu tŷ i Arglwydd Dduw Jsrael yn Jerusalem. Yr oedd yn mryd Dafydd i adeiì- adu tŷ i'r Arglwydd er's amser maith, fel cyd- nabyddiaeth ddiolehgar am yr heddwch oedd wedi ei fwynhau trwy yr holl deyrnas, 2 Sam. 'Y; 1 2. Y mae yn amlygu ei fwriad i Na- than, ac yn cael ei gefnogi ganddo. Ond er mor ddaionus y bwriad hwn, cafodd hysbysiad oddiwrth Dduw, mai nid efe oedd i adeiladu y tŷ, ond fod y gwaith hwn i gael ei gyflawni gan Solomon ei 'fab. Arfer Duw yw newid dwylo ẅrth gario ei waith yn mìaen, ac y rnae i bob dyn ei waith ei hun. Canmolodd yr Arglwydd Dafydd am ei amcan a'i ewyllys da, 1 Bren. 8: 18, "O herwydd bod yn dy fryd di adeiladu tŷ i'm henw i, da y gwnaethost fod hyny yn dy galon." Diau fod y siomiant hwn yn gryn brofedig- aeth i Dafydd, a buasai llawer dyn yn digio ac yn moni, ac na wnaethai ddim yehwaneg yn nghylch y Deml na'i defnyddiau; ond nid felly y gwnaethai Dafydd. Er mai nid efe oedd i adeiladu y tŷ, yr oedd yn barod i wneuthur pob peth a allai er hwylysu y gwaith. Y mae y dyn duwiol yn barod i weithio yn mhob cwr o'r winllan, gall dynu fel yr anifail da yn môn y wedd cystal ag yn y blaen. Y mae yn cal- onogi Solomon i ymaflyd yn y gwaith, pen. 28; 20. " A dywedodd Dafydd wrth Solomon çi fab, Ymgryí'ha, ac ymegnia, a gwŵtbia, nac ofna, ac na arswyda, canys yr Arglwydd Dduw, fy B uw i, a fydd gyda thi." Y mae yn cymhell y dyrfa i gydweithredu â Solomon yn nygiad y gwaith yn mlaen, a chydymdeimlo ag ef am ei fod yn ieuanc ac yn âyner, a'r gwaith yu fawr. Ac hefyd y mae yn cyfranu yn helaetli o'i foddion bydol tuag at y gwaith, ac yn anog ei holl ddeiliaid i wneuthur yr un modd. "Pwy hefyd a ymrydd yn ewyllysgar i ymgysegru heddyw i'r Arglwydd ?" Y mae yr amgylchiadau cysyìltiedig â'r test- yn yn ddefnydd addysgiadau priodol ar yr am- gylchiad presenol; pan yr ydyrn am y tro cyntaf yn cyfarfod i addoli yn yr adeilad werthfawr hon. Diau y cofir am y dydd heddyw dros amser maith, a'm dymuniad yw crybwyll ychydig bethau gwerth eu cofio, pan y bydd y tafod sydd yn Uefaru wedi dystewi yn Uwch y bedd. Y mae ein testyn yn awgrymu y nodiadau canlynol:— 1. Fod tai addoliad o drefniad ac ewyìlys J)uw. Y maeaddoldai yn lliosog iawn yn ein gwlad. Nid oes tref na phentref o ddim enwogrwydd heb addoldai ynddynt. Y mae yr adeiladau hyn yn gyffredin, yn fwy enwog ac amlwg na'r holl adeiladau eraill yn y dref, a gwelir o bell eu pinaclau ardderchog yn esgyn yn uchel tua'r nefoedd. Y mae yn rhesymol gofyn pa un ai raympwy dynol, ynte trefnjad dwyfol, yw yr ad- eiladau hyn. Ra un ai dyn a'u dychymygodd^ ynte Duw a'u hordeiniodd ? Y mae yr ateh- iad yn barod^ Y mae Duw yn ewyllysio- cael tai wedi eu hadeiladu yn bwrpasol i'w addoli ef, ac heb gael ea defnyddio i'r un dyben arall.. Y mae yn hawdd projì yr haeriad hwn, Gan fod Duw wedi trefnu i'w bobl ei addoli yn gymdeithasol, y mae yn angenrheidiol cael lle addas a chyfleus i'r gymdeithas gyfarfod â'n gilydd. Anogir pobl yr Arglwydd gyfarfod yn nghyd, "Ewch i mewn i'w byrth ef â di- olch ac i'w gynteddau â mawl." Y mae pobl Dduw yn ewyllysgar i gyfarfod yn y fath le- oedd " Llawenychais pan ddywedent, Awn % \ dŷ'r Arglwydd." Ae y mae yr Arglwydd ei hun wedí addaw rhoddi eu bregenoldeb grasoì