Skip to main content

1S63. CYF. XXIV. RHIF. 6. 11 AIEMGAUID | t JiefÌtt . Bod yr enaid heb wybodaeth üìd yw dda. OYNWYSIAD. BüCHDRAETHODAETH. Y diweddar Barch. D. G., Madagascar, . 161 TRAETHODAtJ. Llealith,.......... . 164 Y "Dechreuad,"........ 167 Ychydig sylwadau ar weddi, .... 168 Iesu Grist y Dyngarwr cyntaf, . . . 170 G-wrthryfel y caethfeistri, ..... 171 AMRYWIAETHOL. Ymddyddan defosiynol,...... 172 Hanesion Orefyddol, ........ 173 BARDDONOL. Y difrod mawr, .......... 174 Y milwr archolledig,...... 174 Galargan arol Dr.-J. M. Jones, Ebensburg, 174 Roger "Williams a William Penn, . . . 175 Owynfan ar ol Jane Jones, Gentreville, 175 Teulu y meddwyn,....... 175 Emynydd Maesyplwm, . . ... . 176 Marwoîaeth baban, . . . . . . . 177 Y rhyfel a rhyddhad y negro, . . . f 177 . HANESIAETH GARTREFOL. Oyfarfod Ohwarterol Dwyreinbarth Ohio, 177 Llythyr o gydymdeimlad, . . . . . 177 Marwolaeth Miss Ruth Williams, . . . 178 Byr-gofiant Mrs. Elizabeth Williams, Mid- dle Granville,........ 179 Trallodion Oymry Tennessee, .... 179 Llythyrau cymeradwyaeth y Parch. G. S., 180 Ymadawiad y Parch. 0. D. Jones, . . 180 Ymadawiad gweinidog, ...... 181 Llythyr oddiwrth filwr Cymreig, . . . 181 Oddiwrth filwr o Oneida,.....182 Hanes Mr. J. M. Jones, G. Ebensburg, . 182 Oystadleuáeth,.........184 Trysorfa yr Ysgoî Sabbofchol, . . . . 184 Myfyrdod am Eliza fach, ..... 185 Danfoner ein Cyhoeddiadau i'r milwyr, 185 Oapelwr ar ei däith—y Parch. B. W. 0., 186 Llythyr Mr. Chase,.......186 Ganwyd, .......... 187 Priodwyd,..........187 Bufarw, .......... 187 Ymosodiadau llofruddiog eto gan Indiaid Minnesota,—Wythnos y Gwyliau Blyn- yddol yn îTew Yorz,—Yr olwg bresenöl ar y rhyfel,—Gorchestion y Cadf. Grier- son,—Arwyddion dao Louisiana,—Miss- ouri,—Tra phwysig o Mexico,—Yr ym- osodiad ar Vicksburg a thebygolrwydd o'i chwymp,.......... 190 Diweddarach,—Y fyddin Affricanaidd,— Amddiffynfa Warrenton, — Y Loyäl League yn TJtica,—Talu i'r milwyr, . 191 HANESIAETH DRAMOR. Cymrtt. Marwolaeth y Eaî"ch. Lewis Everett, 191 Marwolaethau, . . ... . . . 191 PERORIAETH. Our littie one—Laura Anna, . . . . 192 REMSEÎÍ, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTASE.—If paidinadTanee,l}£eentsaquarter,or6cent»ayear, otberwise.le.aNo. VÌ3i