Skip to main content

Y CENHADWR AMERICAIMDD. Cyf. 24-, Riiif. 2. CHWEFROR, 1863, Rhif. oll 2?8» 33ncl)îtraett)oîrol. ROBERT evans, ieu. Ilynod fel y rnae Ilawer o greadau hamdden- ol y dychymyg, a gwibiadau y meddwl ar awelon y dyfodol, yn cael eu sylweddoli gan ffeithiau a'u gwirio gan amgylchiadau olynol. Weithiau bydd addewid yn cael ei gwneyd mewn dull antur-ysgafn, haner gellweirus, (nid, efallai, yn yr agwedd meddwl mwyaf priodol,) ag y bydd galw am ei chyflawni yn y dull sobraf a mwyaf digellwair; a'r byn nad oedd unwaith ond mympwy funydol, yn esgor ar oriau a dyddiau galarus a thristlawn. Felly, mewn rhan, y mae gyda minau yn awr, pari yn ymgymeryd a'r gorchwyl o ys- grifenu ychydig linellau cofi'adwriaethol am fy nghyfaill ieuanc ymadawedig, Robeîìt Evaìsîs, Ieu. Un diwrnod, pan yn cydweithio a'n gil- ydd, trodd yr ymddíddan ar yr arferiad o gyf- ansoddi Bywgraffiadau, ac yn ddigon difeddwl addawodd y naill wneud y gymwynas bouo i'r llall. Ychydig a feddyliwn y piyd bwnw y buasai gofyn i mi gyfiawni fy addewid mor fuan; eto nid wyf yn teimlo nn awydd tynu yn ol; a thra yn galaru o berwydd ei ymadaw- iad boreuol, mae y gwaith yn uno ddyddordeb ar lawer ystyr, Ao eto nid wyf mewn gwirionedd yn rnyned i ysgrifenu cofiant,. yn ystyr briodol y gair; (ychydig ydyw nifer y rbai hyny ag y gellir ysgrifenu eofiant am danynt;) yn bytracb,- dymunwyf daltt gwarogaeth o bareb i gofi'ad- ■wriaeth cyfaill ymadawe'digr ag yr ydoedd llawer o betbau gwir ddymunol a deniadol yn ei gymeriad, ac yn meddu ar dalentau a add- awent fywyd o ddefnyddioldeb a graddau o enwogrwydd. Mab ydoedd Robert i Robert a Sarah Evans. Ganwyd ef mewn lle o'r enw Celynin, yn agos i Lanegryn, Sir Feirionedd, G. C. Yn- y fl. 1850, penderíÿnodd ei rieni ymfudo I Ameriea, a chyrhaeddodd y teulu borthladd New Yorfc ar yr 22ain o Fai, y fl, hono, a daethant rhag eu blaen i Utica. Yn fuan ar ol eu dyfodiad yma, aeth Robert ì fyw gyda y Parch. R. Ev- erett, D. D., Remsen, i'r dyben o ddysgu y gelfyddyd o argrafi'u. Wedi aros gyda Mr. Ev- erett ain tua blwyddyn, symudodd i Utica; o ba le, yn mhen tua 4 mis, y penderíÿnodd fyned i New York. Ar ei ddyfodiad yno aeth i fyw at Mr. John M. Jones, yr hwn oedd y pryd hyny yn cyhoeddi y Drych; a bu yn gweithio gydag ef nes iddo werthu y eyhoeddíad hwnw. Parhaodd i weithio ar y Drych, gydag ychydig eithriadau, hyd y fl. 1856, pryd y symudodd yn ei ol i Utica. Yn mhen rhyw gymaint o amser ar ol ei ddychweliad i Utica, rhoddodd ei fryd ar ddiwyllio eí feddwl a chynull gwy- bodaeth; ac iTr perwyl hwnw efe a aeth am dyrnor i Y'sgol Ramadegol Mr. John "Williams,. ac wedi hyny bu am tua blwyddyn yn myned. i Whitestown Seminary, yn Whitesboro. Ei fwriad y ptyd hwnw ydoedd darparu ei hun i waith pwysig y weinidogaeth, a byddai yn pregethu yn achlysurol mewn gwahanol leoedd oddiamgylch yn ystod ei arosiad yn yr ysgoL Yn ngwanwyn 1860, rhoddodd i íÿny fyned i'r ysgol; ac ymddengys ei fod, oddeutu yr ua amser, wödi dyfod i'r penderfyniad i roddi y/ goreu i bregethu hefyd. Wedi gadael yr ysgol,, bu yn gweithio am dymor yn swyddfa Mr. D.. C. Davies, Utica; ac ar ol hyny, ain dros fl. yn swyddfa yr ITtica Morning Herald. Yr oedd o gyfansoddiad gwanllyd, a chwynai ÿn fyöých o herwydd gwaeledd ei iechyd; a pharhaodd i wanychu yn raddol hyd fis Mehefin diweddaf, pryd y penderfynodd fyned adref at ei rieni i; îíelson Flats, swydd Madison, er mwyn gor-- phwyso ei goi'fi' a'i feddwl, ae adgyweirio eii nerth ; ond yn groes fw ddysgwyliad ei huu a'i gyfeillion, er defnyddio pob moddion dich- onadwy, o dan gyfarwyddyd meddygon med- rus, amyned am rai dyddiau i Verona Springs, parhaodd i waelu hyd y 9fed o Hydref, pryd y cymerwyd ef ymaith gan angaü, ac yr ehed- odd ei ysbryd at Dduw yr hwn a'i rhoes, yn y seithfed flwyddyn ar hugain o'i oedran. Hynyna ydyw adroddiad byr o symudiadau. a digwyddiadau ei fywyd; ao ynddynt èu: hunain nid yctynt yn cynwys defnyddiau ceill-* duol at gyfansoddi bywgràíSad; ond yr oedcl y diffyg hwn i raddau jn cáel eì wnend i fỳay