Skip to main content

Stye lUneriçatt» Jîlesseuget, RMfis. f§, IS8L Bod yr enaid lieTD wybodaeth nid yw dda. C Y N W Y S IA D TRAETHODAU. i Hcn Brcgcthwyr Cyrareîg yn America,.......353 < Pregetb,.................................... 356 l Y Pwlpud yn y Teulu,....................... 358 \ GEMAU DOETHINEB. A oes rhywbeth mewn ffawd,................ 362 î Ffarwel,.................................... 362 ì Cadarn i Iachau,............................. 362 s Yr Adeiladydd,.............................. 363 > MARW-GOFFA. Mrs. Watkins, Lansford, Pa.,................ 363 í Miss Mary E. Williams,..................... 364 \ Bertba Heleu Williams,.......................364 \ AMRYWIAETHOL. \ Bod o ochr Iesu Grist,....................... 366 ì Cyfarfod Gweddi Llwyddiauus,..............366 Marwolaeth Cyfarfod Gẃeddi,.......,........367 \ Buwch yn dysgu duẃinyddiaetb,......_____ 367 ì Iuddew dyehweledítyn Weinidog Annibynol, 368 s ADRAN BLODAU YR OSS. ì Dydd Diolehgarwch,.........................369 í Garficld's Maxims,................,.......... 369 \ Cyngbor y Pregethwr, ..................... 370 ì Adamant,................................... 370 > DaB'och............___..................... 370 > BARDDONIAETH. Ar faTWolaettfMiss Emma J. Evans,.........370 Unigedd,.................................... 371 Hen Awrlais fy mam,........................372 Y Bdyfyrdw j,...............................372 NEWYDDION Y MIS. Cipdrem yma ac acw,........................ 372 Cymanfa Ddeheuoly Cynulîeidfawjr Cymreig ynOhio,................................ 373 Cyfarfod Chwe'Misol Dwyrinbarth Ohio, ... 374 At Eglwys Cyuulleidfaol Canolbarth Pa., .... 375 YK ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Americanaidd,.....................375 Y Gymdeithas Genhadol Gartrefol...........376 Y Gymdeithasfa Americanaidd, ............376 CYFRANIADAU CYMREIG. Y Bwrdd Americanaidd,..................... 376 Y Gynadeäthas Genhadol Gartrefol,..........376 Y Gymdeithasfa Americanaidd, ................376 AMRYWION. Ein diweddar Arlywydd,....................376 Bu Farw,...........'................:..........378 Y Gymaufa Gerddorol,...............„...... 378 Moody fel Siaradwr,........................378 Llofflon,....................................379 Fy Niolchgarwch Ymadawol,.................. 379 REMSEN.N. Y* ML