Skip to main content

$l)c 3lmertca$i ffîltmtmtt. OTTE\ X1.II. Rliif u. 1881. lîod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD TRAETHODATJ. Hen Bregethwyr Cymreig yn America,.......821 Hunan-iywodraeth,.......................... 323 Dyn yn ei berthynas a llywodraeth wladol,... 825 HeddWeh Jerusalera,........................ 329 Meddyliau Duw sydd werthfawr, ............ 330 GEMAU DOETHINEB. Dwyfoldeb yr Ysgrytbyrau,.................. 331 MARW-GOFFA. Thomas Prothroe, .......................... 332 Mrs. Catbarine Evans,.......................S33 Mrs. Mary Jenldns, .........................333 AMRYWIAETHOL. Cerddorion enwogt.......................... 334 Yr Änrhydeddus Mr. Lot o Sodom,..........335 Pechod a phecbodau,........................ 336 Cyfarfod Ymadawol, ........................ 336 Ý Nefoedd, ................................. 338 ADRAN BLODAU YR OES. Ein credo crefyddol,......................... 339 Cynwysiad pregeth,.........................339 Cyfarfod y bechgyn,......................... 340 BARDDONIAETH. Marwolaetb Garíieid,........................ 340 William Ewart Gladstone, .................. 341 î Nid oes arnaf íì ofn marẃ,................... 341 YBreuddwyd, .............................. 341 Englyn, .................................... 341 \ Y tealu dedwydd,........................... 341 j NEWYDDION Y MIS. ? Cipdrem yma ac acw,........................842 Cymanfa Gynulleidfaol Talaeth New York,... 343 > Cymanfa Cynulleidfawyr Dwyrein-barth Iowa 344 ì Ail Gymanfa Gerddorol Annibynwyr Talaeth ] New York,............................345 ì Cyfaríod Chwarterol Undeb Deheuol Ohio,... 346 \ Cyfarfod Blynyddol Turin, .................. 347 > EgJwys Miners, Pa., ........................ 847 \ Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw,......,.......347 < Mrs. Rachel Jones,.......................... 347 Mr. William E. Roberts, .................... 348 s Mrs. Cartbarine Hnffhes, .................... 848 > Mrs. Mary Jones, Rorae, .................... 849 ì Cofiant y Pârch. D. R. Davies,............... 849 } Lloffion, ................................... 850 YR ADRAN GENHADOL. \ Y Bwrdd Americanaidd,.....................351 J China— Awstria, ........................... 351 \ Y Gymdeitbas Genhadol Gartrefol...........352 i Y Gymdeithasfa Amerieanaidd, .............352 l CYFRANIADAU CYMREIG. ? Y.Bwrdd Americanaidd, .................... 852 ì Y Gymdeithas Genhadol Gartrefol,..........852 \ Y Gyuideithasfa Americanaidd,___,......... 352