Skip to main content

Stye fljrotiíati JlîeBsenger. Rîiîf. XO. | I GEH ,|«f! 1881. I3cxi yr enairì heb wyoodaeth nid yw dda. C Y N W Y S I A D . TRAETHODAü. i Hcn Bregethwyr Cymreig yn America,....... 2S9 > Anwybodacth dyn........................... 293 < T cyfarfod gweddi, .......................... 296 > Duwioldeb yrf allu yu y byd,................. 297 ! T Nefoedd, ................................. 299 { ■ì T pwlpud yr. y teuln, ...................... 299 \ GEMAU DOETHINEB. \ Agweddau Anü'yddiaeth, .........<........... 302 ì AMRTWIAETHOL. Cyfarfod Y madawol,......................... 804 ] Dydd-lyfr hcn weinidog,................... 306 \ T fasnach felldigcdig, ....................... 308 | ADRAN BLODAU TR OES. \ Garfield wedi marw,......................... 308 f Dysgu plant i feddwl, ....................... 308 \ Duwinyddiaeth i blant,...................... 309 \ BARDDONIAETH. Sawl milldir sydd i'r Nefocdd,............... SÔ9 \ Hcddwch, .................................. 310 ' Pont-y-pridd, ............................... 310 ? Dyddy farn,................................. 310 ; Dyfod i fyny o'r anialwch, .................. 310 Tr Ysgoi Sul,.............................. 310 NEWTDDION T MIS. Cipdrem yma ac acw,........................ 311 Cymanfa Ddwyreiniol Pennsylvauia, ........ 312 Ashlancl, Pennsylvania,...................... 315 Priodwyd,—Bu Farw, ....................... 316 Coíìant'Mrs. Thomas,....................... 316 Marwolacth mab ieuanc, .................... 317 Cymaufa Gerddorol Canolbarth Pa.,.........313 Byr-ddywediadau, .......................... 318 Gwaith Catwg Ddoeth,...................... 318 • TR ADRAN GENHADOL. T Bwrdd Americanaidd,..................... 319 Canol-barth Twrci,.......................... 319 Bihe, ....................................... 319 T Gymdeithas Genhadol Gartrcfol...........320 Siampl deilwng,............................. 320 Y Gynideithasfa Americanaidcl, ............. 320 Egl wys Gofiadwriaethol Lincoln,............ 320 Hampton, Va.,—Childcsbnry, Alabama,......320 Eglwys Ganol-barth Ncw Orleans,........... 320 LÌttlc Rock, Arfcansas, ...................... 320 CYFRANIA DAU C YMUEIG. T Bwrdd Amerjeánaidd, .................Ä.. 320 Y Gyuide.ithas Gcnhadol Gartrcfol,.......... 320 ÌIEMSEN.N. Y. <J, mcp< * ?i