Skip to main content

tŵHETu^. mÊ> mà> mêi CYF. XI ®l)e 2tmerua)i Jîte00ettger. Rhif. 9. —>*- í 1 bMH (I f^Q/Ŵ 1381. 23od yr enaíà lie"b wybodaeth nid yw dda. C Y N W Y S IA D . GEMAU DOETHINEB. Prcn y Bywyd,..............................257 TRAETIIODAU. Anwybodaetb dyn,.......................... 259 Pregcthu y gâir,............................. 261 Y cyfarfod gweddi, ......................... 363 Y dyn gwynfydcdig,......................... 204 MARW-GOFFA. «Tobn L. Thomas, Alliancc, Obio, ............ 265 Mrs. Gwenüian Morgan, .................... 267 AMRYWTAETIIOL. Cyfarfodydd yr Undeb Cymreig.............. 268 Y diwecldar Deon ätanley,.................. 269 Galwad :tm Gymry yn weinidogion,.......... 269 Perygl ein eyuullcidi'aoedd Cymreig, ........ 270 Sctt y defaid,................................ 270 Barddoniaeth y Beibl, ....................... 271 ADRAN BLODAU YR OES. Nodion difyrns,—Glan y môr, ............... 274 Dcon Stanley, .........«.................... 275 Darn Adroddiadol,—Beware, ...'............. 275 Trouting Idyl,—Y llwynog a'r ysgyturuog,... 275 Esgusodion y mcrchcd,...............■...... 270 Ein gwaith yu dyweyd cclwydd,............. 276 The la2y cbildren,........................... 2?ö BARDDONIAETH. • Cwynofaint,—Cysgod angau, ................ 2Ỳ7 ? Moluwd i'r haf,.............................. 278 \ Fy ehwaer henaf wedi marw, ................ 278 \ Cydymdeimlad, .."........................... 278 NEWYDDION Y MIS. \ Cipdrem yma ac acw,........................ 27Ô i Gair at y Parcb. J. V. Jones, ................ 280 \ Eglwys BrooJîöeld, Ohio,.................... 280 \ Dioichgarwcb,.............................. 280 5 Y blaid Waharddiadol, a rhoddi yr awdurdod i'r Democratiaid,........................ 2S0 \ Priodwyd, ........................:... .v.-^._281 \ Bn Farw,................................'.. 2S1' Byr Gofiant Thomas D. Griffiths,............ 282 < Marwolaeth Mrs. Alice Erans,........;.....282 \ Mnrwolaeth Mrs. Martha Griffitbs, .... %___283 \ Byr Gofiant i Mrs. Mary Grìffiths,............ 283 \ Marwolaeth Lowis Everett,.................. 284 \ Llawer mcwn ychydig, .:___................ 284 ? Dwyfflldeb yr Ysgrythyrau,.. .Y.............. 285 | Gwaitb Catwg Ddoeth,......................285 L Lloffion, ........................-.;..........286 YR ADRAN GENHADOL. \ Y Bwrdd Araericanaidd,.........M......... 2S7 ' Y Gyiadoilìiasfa Americanaidd, ----.___*... 288 \ Cyfraniadan Oymreig....................... 288 REM-SEN,N. Y. <&? fflŵ .WF