Skip to main content

®t)e ^mmcati Jîtesntgct* . t ♦ •«. îîliif. 8. MflAÜWS ÂfflE 1881. Bocl yr eraaicl h.er> wyDocLaetli nid yw dda. CYNWYSIAD. Maiiwolaetii Mr. Lewis Everett,........ 225 i CLADDEDIOAETII~MR. L. EVERETT, .........226 5 TRAETHODAU. | Ilen Bregethwyr Cymrcig yn Araerica,....... 227 l Cynulleidfaoliaeth,.......................... 228 J Çyfarfod Gweddi, .......................... 231 j GEMAU DOETHINEB. \ Addysgìadau,...............................234 l MARW-GOFFA. Mrs. Margaret JenldDS, Shawnee, O.,........235 í Marwolacth Cyfaìll Ieuanc,.................. 235 Byr Gofiant i Grîffith R. Griffiths,............ 236 ByrGofiantam Thomas a Margaret Thomas, 237 ì AMRTWIAETHOL. T Testament Newydd,......................238 l Llosgi y Beib? yn Mesico, ................... 240 \ Y Nefocdd—Ei.Gobaith,......................241 \ Dydd-lyfr.hen weinidog,..................... 242 i Y Crynhoad Mawr,......................... 243 > ADRAN BLODAU YR OES. > Ein Galar am y Golygydd, .................. 214 ì Yr Ysgol Sabbothol yu yr Haf, .............. 244 Atebion, ...'................................. 245 ì Cytnracg neu Seisnig, ......----------, — .... 245 > BARDDONIAETH. Yr Eisteddfod,.............................. 245 Trychineb Potit y Tay, ...................... 247 Crist yn y Bedd,—Gwcddi, ................. 247 Alice— Lilly—Addoliad,..................... 248 NEWYDDION Y MIS. Cipdrcm yma ac acW,........................ 348 Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wiaconsin, 249 Cyfarfod Chwarterol Dwyreiu-barth, Pa.,___ 251 Y Parch. J. J. Evans, Salcm, Heol-geryg,___252 Prriodwyd,—Bu Farw,...................... 252 Mrs. Hanuah Davies,........................ 253 Mrs. Elizabeth Evans, ...___,..............253 Henry Harries, Hubbard, Ohio,___..........253 Mrs. Jane Thomas, ......................... 254 John Paul, Tallmadge, Ohio,................ 254 The late Lewis Everett, ..................... 254 Lloffion,.................................... 254 YR ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Americanaidd,.....................255 Bihè, Africa—Twrei, .......,................ 255 Y Gymdeithas Geuhadol Gartrefol, ..........256 Cyfraniadau Cymreig, ...................... 256 Y Bwrdd Americnaidd, ..................... 256 Y Gymdcithas Genhadol Gartrefol, .......... 256 Y Gymdeithasfa Americanaidd,..............236 . REMS£N,N. Y. AîíGRAPnWYD GAN MRS. JANE L. EYEEETT. ;•