Skip to main content

v í CYR ^CJ^II. ^=^5ÍL fe#IŴŴffẂ íEhe ^Amcriío» Ülessengcr. Hfe R£ii£ 7. ÍHÎffWS AI 18S1. Bod yr enaid 11613 wy'bodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD TRAETHODAU. Gwybodaeth,............................... 193 GEMAU DOETIIINEB. Agwcddau Auffyddiaeth,.................... 195 MARW-GOFFA. Y diweddar Mr. John S. Griffith, ............ 197 Marwolaeth Mr. Richard Jones,............. 200 Llinellau Coffadwriaeth,.....................200 Cofiant Mrs. Catharine Hughes, ............. 201 AMRYWIAETHOL. Dydd-lyfr hen weinidog,..................... 202 Cymanfa Ysg-olion Sabbothol California,..... 204 Daleu o ddydd-lyfr hen weinidog,............ 206 Lìosgi y Beib) yn Mexieo,................... 207 Diacouiaeth, ................................ 20S Y ncfoedd, gan D. L. Moody,................ 209 Arwyddion yr amserau, ..................... 209 ADRAN BLODAU YR OES. Gofyniadau,—Atehîon,...................... 209 Darn Adroddiadoi—Yr afradlon,............. 210 Duwinyddiaeth i blant,......................IflO BARDDONIAETH. Mair a Martha,........................'...... 211 Y Gwyulydau—Gwalia fy ngwlad, ...........212 Dymunîad tad i'w blant annuwiol,........... 212 Penillion Coffadwriaethol,................... 212 NEWYDDION Y MIS. Cipdrem yma ac aew,........................ 213 Cymanfa eglwysi Dwyrein-barth Ohio,.......214 Cyfarfod Chwarterol Annibynwyr New York, 216 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Ohio, .. 217 Ymweliad pregethwyr dyeîthr—Hysbysiad, .. 218 Mr. Evan Jones, Johnstown, Pa.,............ 218 Byr Gofiant am David S. Winston,...........220 Priodwyd,—Bu Farw,....................... 221 Cyfarfod yraadawol y Parch. R. Mawddwy Jones o Gymrn,......................... 221 Cynonfardd fel arcithydd, ..................223 YR ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Americanaidd,..................... 222 Japan,—Mieronesia, ........................ 223 Gogledd China, ............................. 224 Twrci,...................................... 224 Y Gymdcithas Genhadol Gartrefol, ..........224 Y Gymdeithasfa Americanaidd,.............. 224 Sefydliad Athrawol a Cholegoi Tillotson,___224 Y Negroaid yn Topeka, Eansas, a Savannah yn Georgia, yn cael eu cyfcrbynu,...........224 Çyfraniadau Cymrcig, ...................... 224 REMSEN.N. Y, CYITOEDDWYD GAN LEWIS EVERETT.