Skip to main content

Stye ^mericaîi iîte00enger. C5jé*. xTjii. m $ p i $ I 1381. Bod yr enaid liel> wybodaeth nid. yw dda CYNWYSIAD TRAETIIODAU. Cariad ac ofn,............................... 161 Hen Bregethwyr Cymreig yn America,....... 164 Beiau cuddiedig, ............................ 165 Diacouiacth,................................ 167 GEMAU DOETIIINEB. Yr athronydd meddyliol, .................... 169 Duwinyddiaelh a'r dyíbdol,................. 170 Helaethu terfynau y saucteiddiolaf,.......... 171 Gemau gwerthfawr,......................... 171 MARW-GOFFA. Mr. G. W. Robcrts, Rcmsen, ................ 172 David Rees, Gomer, Ohio, .................. 173 Marwolaethae yn Bradford, Pa.,............. 174 AMRYWIAETHOL. Cyrchu at y nôd, ............................ 175 Elias y Thesbiad,............................ 176 Arwyddion yr amserau, ..................... 176 Drygau yr oes,.............................. 177 ADRAN BLODAU YR OES. Atebion,—Adamant,—Gofyniad,............. 178 Eisiau athraw, .............................. 178 Duwinyddiaeth i blant,...................... 179 Daiin Adhoddiadol— Cwyn yr alltud,............................ 180 BARDDONIAETH. Molawd Amertea, ........................... 181 Cyfarchiad i rosyn cyntaf yr haf,----......... 181 Cariad plentyn, ............................. 181 Damwain angeuol, .......................... 181 Llinellau,—Y Gwynfydau,................... 182 Penillion galarnadol,........................ 183 Acenion cydymdeimlad,..................... 183 Anerch i fy ngwraig, ........................ 183 NEWYDDION Y MIS. Cipdrem yma ac acw,........................ 184 Cyfarfod Chwaríerol Canol-barthOhîo,....... 185 Llythyr Cymeradwyaeth,.................... 1S5 Y Parch. Jenkin Rees, Bagillt, D. C,........ 186 Cymanfa Gerddorol Aunibynwyr Talaeth N.Y. 186 Mrs. Ann Jones, Newwark, OÛio, ........... 186 Mrs. Mary Davies, Newark, Ohio, ...........186 Mrs. Margaret Darrah, South Bend, Minn.,... 1S7 Priodwyd,—Bu Farw,....................... 187 John Davies, Columbus, Ohio, ..............188 Mr. John S. Thomas,........................ 188 Mr. Thomas Tynon, Wood's Run, Pa.,....... 189 Mrs. Mary Price, New Castle, Pa.,...........189 Mr. William Pascoe, Shawnee, Ohio,.........190 Mrs. Frances Davies, Milwaulcee, Wis.,_____ 190 YR ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Americanaidd,—Japan, ............ 191 Y Gymdeithasfa Amcricanaidd,..............192 Cyfraniadau Cymreig,...................... 192 REMSEN.N. Y. 'OYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.