Skip to main content

tàá* Stye 3imericciti iîîeseeuger. Rlii£. 3-. ADWSAM ÌSSI. Bod yr enaid he"b wybodaeth nid yw dda, CYNWYSIAD. TRAETHODAU. i Efengyl yn Eden, ............................ 65 ì Hen Bregethwyr Cymreig yn Ainerica,........ 68 > Ymadawiad Samuel oddiwrth Saul,........... 69 \ GEMAU DOETHINEB. Agweddau Anffyddiaeth, ..................... 70 j MARW-GOFFA. Cöfiant Mr.*James Davies, Troedrhiwdalar, ... 72 * Cofiant am Mrs. Margaret Davies, ............ 73 j Mr. William Lewis, Òshhosb, Wis.,........... 73 < Cofiant Margaret Griifiths,................... 74 AMRYWIAETHOL. i Sabbathau yma a thraw,..................___74 ■> Cyffes Ffydd J. H. Griffith,................... 76 \ Ofnadwy a rhyfedd y'm gwnaed, ............. 77 ì Corph ac enaid,............................... 78 ? Y Genhadaeth yu Llwyddo, .................. 78 ì Arwyddion yr Amserau,...................... 79 i Cynghor Cenedlaethol yn St. Louis, .......... 79 > ADRAN BLODAU YR OES. \ Gair Ysgwar—Gofyniad, ..................... 81 \ Atebion i Lizzie—Darn Adroddiadol, ......... 82 ì Y mamau, pa le maent hwy ? ................. 82 s Geìriau a seinir yn anmhriodol,............... 83 < Duwinyddiaeth i blant,....................... 83 i Ysgol Sabbothol Toliio, Van Wert, Ohio,.....S4 > BARDDONIAETH. Prydnawn bywyd—Y Gwynt,................. 84 Joseph yn datguddio ei hun i'w frodyr,....... 84 Dau englyn Pr tywydd oer,................... 85 Ar Farwolaeth Mary Jane Thomas,........... 85 Ar Enedigaeth Charles Garfield, .............. 85 Llef at Dduw—Emyn mewn cwrdd gweddi, ... 86 Marwolaeth fy mam, ___.............•........86 NEWYDDION Y MIS. Cipdrem yma ac acw,___..................... 86 Cymanfa Gorllewin-barth Pa.,................ 87 Palmyra, Ohio—Eglwys Gymreig Tamaqua,... 88 Camsyniad, ................................. 89 Beibl Gymdeithas Holland Patent a Marcy, ... 89 Beibl Gymdeithas Oshlcosh, Wis., ............ 90 Beibl Gymdeithas Swydd Licldng, Ohio,...... 90 Beibl Gymdeithas Dawn, Mo.,................91 Beibl Gymdeitlms Minersviile, Pa., ........... 91 Marwolaeth yn Miners, Pa., __.......'........ 92 Priodŵyd,—Bu Farw,.......................93 Mr. Roger. Rogers, Cambria, Wis.,............94 Raehel Jones, Gareg Fawr, Steuben,..........94 Cymanfa Gerddorol yr Annibynwyr yn Utica, 95 YR ADRAN GENHADOL. Y Bwrdd Aracrieanaidd—Japan,.............. 95 Y Gymdeithasfa Âmericauaidd,............... 96 Y Genhadiaeth Gartrefol, .................... 96 Cyfraniadau Cymreig, ......................^ 96 REMSEN.N. Y.