Skip to main content

$0,0 STl)e ^mericcm Jîteösettger* -—.=---------o—*—"—•— CYF. 3TT^II. Rhif. 1. í? Aisa %tw%. 1881. Bod yr enaid h.et> wytooclaetli ixid yw cida. CYNWYSIAD. JcV> ARWEINIOL. i Y Flwyddyn ÌSSI,............................. 1 Diwedd a decbreu blwyddyn,................... 2 1 TRAETHODAU. Y dyu cla, .. *.................................. 4 j Prynu yr amser,.............'................. 7 ', Aufarwoldeb,................................ 10 j MARW-GOFFA. i Mr. Wilüam Edwards.......\................ 11 \ Byr Gofiant i Elinor Hughes, \.............f • • 12 > AMRYWIAETÇOL. 'j J \ Gohebiaeth Genhadol o InälB^J.......\....... 12 \ The Suuday Sehool,..................X...... 14 i Dy wedîad' yr ynfyâ,...................\.....15 \ Argyhoeddiad eto, .....................a-----16 \ Yr Eglwys a1 r Ieucnctyd, ................\... 17 \ ADRAN BLODAU YR OES. \ Ein gair eyntaf,..................j.........\.. 18 í Duwinyddiaeth i Blant,....................!.. 18 5 Cofla, .'...........................,........I. 19 Darn Adroddiadol, ................;.........L. 19 ;> Geiriau cywir ae anghywir, .......I........\. 20 \ Hanes Ysgol Snl Nebo, Ohio, ......\........X 20 > BARDDONIAETH. \ Y Gwlaw,...........................X........20 \ Petiillion Cydymdeim'.acl, ...........■■........ 21 Fy Mrawd Baeh, ............................. Er Cof am Cadwaladr Williams, .............-. Y Ffordd Gul,................................. Marwolaeth fy Mhriod,....................... NEWYDDION Y MIS. Cjŵcfpd Chwarterol yr Annibynwyr yn Nẅyr- ejn-harth Pennsylvania, .................. Cyfarfod Vhwe' Misol Eglwysi Cynulleidfaol Dwyrem-barth Ohio,..................... Dychweliad\dref,...........,................ Broolcfield, OMo,............................. Cyfarfod Chŵrterol Annibynwyr Talaeth Nesr York$ Cipdrem Yma a<?Aew,. CymeiîMwyaeth,............................. Bangor, Pa., ..............................,. Agoriad Capel Sharon, Pa.,................... Ganwyd,—Priodẁyd,—Bu Farw, ............. Cofiant Mrs. Margaret Thomas, .............. Beibl Gymdeithas Steubeu, Remsen, a1r Cylch- oedá,..........%........................ Lloffion,............Tt^....................... YR ADRAN ìîE^IUDOL. China,............,.......................... Twrei,—Mesâco,—Ffrainc, ......------........ Y Gymdeitbasfa Americaidd, ................. Y Genhodiaeíh Gartrefol, .................... "'rejhsen.n. y. CYIIOEDDWYD GAN LEWIS EVERETT.