Skip to main content

j^^^^^^s^es^^g^^^^^^Bg^^^^i^l^^^. AMERieARfMESSEHSER.* Cyfrol LV, Rhif. 8. -DAN OLYGIAETH- y Parch, É. Dayies* * • (ípjjoeboẃb ocm $rau)ûù Ŵaiemiòocjton gr'tfgltDnsî (Smmlletbfaol. ^mt (mugu^t), 1394. . , CYNWYSIAD TEAETHODAÜ. Ewch Bhagoch, Ehagoch ] Hyd y Diwedd................ 228 Gobeithio yn NghrÌRt yu Ngholéuni y Byd hwD a'r Adgyfodiad.....228 Eiriolaeth Crist............ 232 YB ESBONTWR.......' Marc xii: 35—37................ 215 Myfyrdodau Gwesyn yn y Hythyr at y Bhnf einiaid........... 23« AMBYWIAETHOL....... Goruchafiaeth Efydd ac Adnoddau yr Unol Dalaethau.......... 241 BABDDONIAETH. Awdl y Dwfr___—.............. .246 R'Wyn Myn'd,—Good-bye..........426 Arwrgerdd...........-■•>■: í>..........247 Penderfyníad Pecliadur Edifeiriol.. 248 YR ADRAN GENHADOL. Jaffna............................248 Oenhadaeth Affrica.......-----.___249 Uganda.......................... .253 Mashonaland....'--------........... .250 Mexico...........................250 Oenhadaeth Ogleddol Ohina........250 NEWYDDION Y MIS. Oyfarfod Chwarterol Watenalle___251 T 1t ,\ „ „ . ............Áíl\ Oynianfa Dwyreinbarth Ohio___.. .252 LlythyroGymru..................^ 7 PEIODWYD, BU EABW, Cyhoeddiad Pwysig...............243 Y Gwanwyn.................... _ 243 Y Cyfrifoldeb am Ddrygau y Salwn.244 BÌioddi yr Etholfraint i Ferched___244 Byr-Ddy wediadau..............244 Mauion gan Oefn Bithei...... 24i Priodwyd.........................253 BuFaiìw— Mrs. Susanah Davies..........254 Bobort G. Roberts............ .254 Mrs. Ann Jones.............. 255 Mm. Mary A. Powell........."255 Mrs. Mary Éoberts...........'.254 REMSEN, N'. Y. E. I)AVrES, CTHOEDDẄR. Sjstosssff^^^^s^^ssaBêi^^a^^^^^SjaBa^^^g