Skip to main content

*AMERI6AR» MESSER6ER.* Cyfrol LV. Rhif. 7. -OAN OLYGIAETII- Y Parch. ,E, Davies. (îÿjocìíîifMn ,î»an KaÄ ■■fceinfòogton nr <ffglu)ìi5t ^pnnllclbfaol . ®:or|)!:maf (3ul_r), 1894. Bod yr Ztim<& íi<_fc;«ÇSSäîÌftîÌẃÿw^Sí? CYNWYSIAD: BYWGRAFFI\ETH. Y Diweddar Barch. Rodericlt R. Williams ..•••••........... 193 TRAETHODAU. Samtiel....... — ••••••••....... .195 Ymgnawdoliad f Gair----------......199 Gwneuthur Pechod.-----j.■.-.;.......201 amrywiaeThol. Adgofion am EglwysAnnibynolBeth- esda, Arfon, G. C.............203 Mvfyrdodau Gwesyn yn y llythyr at y Rhufeíniaid.................204 Mohammed-----...................207 At Olygydd y Génhadwr American- aiäd..........••-.............208 Hyn a'r Llall........-----•••...___212 Ytebion i Òfyniadau.... ...........213 Armywion gan Cefn Miel........ .214 YR ESBONIWR. Marc xii: 28—31......,........... .215 BARDDONIAETH. Madam Guyon's Prison Hymn......218 Carchar Emyn Mrs. Guyon..........218 Crogbren Haman................. .218 Gwell Ymddiried yn yr Argîwydd S nag Mewn Dyn................219 NEWYDDION Y MIS. Ymadawiad Gweinidog..............220 Oymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wisconsin....................220 PRIODWYD, BU FARW. Priodwyd.........................222 Bu Fabw— Miss Mary Hannah Owens.... .222 Mrs. Ellen Williams.....\.....222 Mrs. Hannah Jones...........223 Llofruddiad Arlywydd Ffrainc.....224 REJMSEN, 2í. Y. Ê. J)AVfES, OYHOEDDWB- _ _ î____s_s?®^^^if^_^S