Skip to main content

-: rO>, ',;»■ ■»..,*» ■ ■»,' ♦AMERieAR» MESSER6ER.* Cyfrol LV. Rhif. 4. -^Y- #* m sî ri 1,1 f% i s ìm Eí J, Jtei 8:1 1 iaj i-»\ B 1111 p iii ii llMfJH -OAN OLYüIAETII- Y Parch. E. Davies. (tfnl)ocòûcMìj ban ^aiutiì) ©ajcinUrogion gr <£glu>ì_3Î (EnnnUcibfaoí. «brilí (^pril), 1899u Bod yr Çrjaid Pi&b WyìbodaSh Ni(à Yŵ 3?ẁl. CYNWYSIAD: BYWGRAFFIAETH. Y Diweddar Barcb. Huuiphrey Par- 99 ry, Rosendale, Wis............ 98 TRAETHODAÜ. Crist a'r Cartref...................100 Dùw yu Llef aru wrth y Byd........ 102 TR ESBONrWE. Marc xii: 1—12...................104 AMRYWIAETHOL. Mvfyrdodau Gwesyn yn y llythyr at y Rhufeiniaid...'............... .108 Rhagluniaetb Duw................111 Adgoflou am Eglwys Anniby nol Beth- esda, Arfon, G. C...'......___112 Ystadegaeth yr- Enwad.... ..._____. .114 Gofyniadau ac Atebion ar Hanes Iesu Grist ...........;.........115 Pa beth' a Bregethir î....... 4......117 Am laweuydd cydwybod dda.......117 BARDDONIAETH. "Rule Britarmía," yn nghyd a Cym- reigiad o'r un.................118 ! Englvn i'r Ddafad...,...■------------«,Ä ,119, "We'le yr wyf yn sefyll wrth ÿ drẃs ac yn curo.".;........, "■. .'■■:'.■.''. .119 YR ADRAN GENHADOL, . I E<dwys East Gate, Madura...---------120. • Y Rhagolygou Dysglaer........... .120 NEWYDDION Y MIS. Nos Gwyl Dewi yn Randolph, Ẃis.121 Corpholiad Eglwys....-----;....... 122 Priodwyd....., • • ■ • . • •."'..... i.\ .. .122 BüFabẁ— '■■■■' ■■■■•■>■'■••' Mrs. Súsanah Thomäs. /..-...; ,122 Mfs. Hannah Williäms.......... 123 . Mm< Ann WiUìams,............ .123 Edward Rowlands............ ..124 Wüliam T. Jones.............. 125 David E. Davies ............. .126 Griffîth H. JoneSv.....,.......126 JainesR. Thomas............. .127 ;f:>;fe^ _-*.-> r^\v>,:>,:^Mj±î^' ! f '■ REMS.EN", "N. Y. ' E'. ])AVÍES, cyhoeddwb.