Skip to main content

AMERI6AR* MESSER6ER.» Cyfrol LII Rhif. 8. ■Y! ÎEIH, jim ~....tm -DAN OT.YUIAETII- Y Parch. E, Davies. (íiiljocoûcoiii oan îíauîoo (Shiicinioogion iir (fgjroiisi (£nn Üciòfaol. ^rost (?tUBUst), 1892. fíod yr Sn&id h_b Wyfood&-ifi |Mid y w J^da. ŵ YK ADRAN GENHADOL. CYNWYSIAD: BYWGRAFFIAETH. j BARDDONIAETH. Mrs. Sarah Evans, priod DanielDdu, < Rhagredegwyr Heiiaint............250 Hyde Parh, Pa...............225 ( Galarnad.........................250 TRAETHODAÜ. Tro Trwy - Hen Wlad............251 Costì Dragwyddol..............,... 228 Dysgwyl y Jîwbili.................251 TLle a Gwaith Diacon yn yr Eglwys.232 ì Pa le aáne y Nefoedd...............233 ) AMRYWIAETHOL. Eglwys y Pererinion Oristîonogol. .251 Credo-Beirniadaeth..............235 NEWYDDION Y MIS. , Oh- Gadair Fawr..................238 í Cyfarfod Clrwarterol Cynulleidfaol - Penod o Ddy wediadau.............239) Wyr Gogledd-Ddwyrain Pa.....252 Y Drych a'r Gwaharddwyr..........210 ) -g-g j^pj^" Yn Wleidyddol....................242 } _,,. , tl _ " _' _ T3, . J n , ,,. .. 0(. Mrs. Eli_abeth Thomas, Berw, Ran- Rhagolygon Gwaharddiaeth........244 / Dr. W.'T. Raimford...............246 dolph, Wis....................251 Meddwdod, Prif Beehod y Byd.....246 Williara N. Davi-s.................254 YR ESBONIWR. Mrs. Eìizabeth B. Thomas, Racine, Mai-e vii: 10-13..................247 \ Wis..........................25o, REMSEN, N. Y. F. DAYFES, OYHOEDDWR- _agaK ^ -©■ __-$ . •' > ! „___