Skip to main content

AMERI-6AR» MESSERSER. Cyfrol LIII, Rhif, â —daN oi.vi;iaEtii Y Parch. E. Da\nes. (ínljoeûûcûirì ûan ^arobb (ËHuriniòogiait yr (Ëgltmjsi €m\ llrfòfaol. t£l;njcfror (jfíbruarn)» 1892. Boci yr gmid heb Wyhod&dh. ]\íid y Vfr J?da. CÝNŴYSIAD: TRAETHOBAÜ. 5 BARDDONÍ1ET& Duw yv. Neddfan Natur.......,.....33 \ Y Banchwa !................... •« -56 Y Beilil yn ei Eangder..............36 Siamdwch yr ìaith Gymraeg.........57 Ofn Marwolaeth...................•.38} Y" Mlaen, Fy Mhlant...............57 Y 9fed Benod o'r Rhuf. a'r Oyfifesiad .40 j Bwthyn Troed-y-Rhiw..............58 Y Dydd Sabboth,...........*........42 j Y Bardd ar ei Glaf-Wely.............58 YR ADRAN GENHADOL. YR ESBONIWR. Marc vi: 45—56................ AMRYWIAETHOL. , Detholion o Lythyfcati Jesiah Bryn- 44', ; GogleddChina. ................58 (Affrica............................59 í NEWYDDÍÖN Y MIS. > Beibl Gynideithas Swyddi Jaolcson a mawr............................48 > Galìia, 0.........................6Û O'r Gadair Fawr...................48 \ Beibl Gymdeithas Mifìin, Wis......61 Josephus a'r Beibì..................50 > Anrhydeddu Gweinidog.............61 Y Dilwy Òrdiuhad Gristionogoî......52 > Gwaeledd Dr. Thomas, Liverpool-----62 Cyfansoddiad Cymaaîa Gynulleidfaol ) Bu í'arw— Dwyreinbarth Ohio-----,.........54 ' Byr-Nodion am Mrs. MaryRees......62 Tridiau a Thalrnos a'r Trydydd Dyddöö { Marwolaeth Mrs. Letticia Jones... 63 Detholion......... -.^A ./...,..,-----&G\ Marwolaeth Mrs. Evans, Oòhkosh----64 ÎÎKMSENr) X. Y. E. Í>AVÍES, cyhueddwr. gtegfe&^^^jëaasBaa^ëa^^^^^^;^^^^^