Skip to main content

c^üì?5i CYP. XXIII. RHIF. 1, f CEIHADWB MIliCillIil í 0íl %k X : Bod yr enaid hefe wybodaeth nìd yw dda. CYNWYSIAD. Cyfarcbiad at ein darîîenwyr arddechren y fl. 1862, 1 TRA.ETHODAU, Cynydd mewn crefydd,......................... 3 Pregeth Dr. T. W. Jenkyn,...........:......... 5 Llywodraethwr a Ilywodraeth y byd,............ 7 Llenlith ar ddechren byd o newydd,............. 9 Traethawd ar "Pa un oreu, Brenhiniáeth ynte Gweriniaeth,........»....................... 13 . Cariad o galon bnr.............................. 22 AMRYWIAETHOL. LLOFFYN l'R PJ.ANT. Lledrata Tywysog......................„■..... 25 A yw Duw wedi marw î..................... 26 Y ferch ddtì,................................. 26 Gofyni ad,..................................... 26 BARDDONOL. Y gwrthryfel................................... 26 Y cyfamod disigl,.............................. 26 Y gobaith ni wywa,............................ 27 Diferyn o l'êl Ŵ,................-...........— 27 Capel Slatington............................... 27 Penillion....................................... 28 Cotí'adwriaetb am Jobn Evans,..............___ 28 Y Rhyfel,..................................... 29 Am waed y groes,.........-..................- 29 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Gynareig lowa,.......... 29 Cyfarf'od Chwaite*-ol Prospéct,.................. 30 Y Cyfarfod Cwarterol yn Siloam................. 31 Undeb Cynalleidfaol Americanaidd Talaeth New York........................................ 31 Cofl'adwriaeth am Mrs. Mary Williams,......... 32 Coffadwriaeth am Amariah Jones,............--- 33 Coffadwriaeth y Parch. DayiÍLewis............. 33 Ffurfiad eglwys yn Neenah, Wis................ 34 Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Deheuol 0......... 34 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol: Y. S. Bethel,......35 Cymdeithas er cynorthwyo y nsilwyr, yclaf a'r clwyfus...................................... 35 Cymhorth i'r milwrmewn llyfrau,............... 35 Mynegiaeth Cameron,.......................... 36 Y Llywydd Lincoln yncyfnewid y Fynegiaeth,.. 36 Golygiadau Ysgrifenydd y Llynges ar achos y caethion,......................____..........36 Cenadwri y Llywydd........................... 37 Mynegiaeth Mr. Chase, Ysgrifenydd y Trysorlys,. 37 Maer Efrog Newydd,—Bradwyr yn cael eu bwrw allano'r Gydgynghorfa,—Cynhwrf atherfysg yn Tennessee Ddwyreiniol,—Ysgrifau dros ryddhad y caethion,—Dinas Charleston,—Y cotwm yn dyfod i mewn o So. Carolina,—Buddugoliaethau X>rysur yn Mìssoutî,..........................37 Achos crefydd yn Middl-e Granviile,............. 38 Ganwyd,...................................... 38 Priodwyd,..................................... 38 Bu Farw,.....................................38 HANESIAETH DRAMOR. Y teimlad cynhyrfus yn erbyn America,—Marw- olaeth y Tywysog Albert.....................39 PERORIAETH. Gwahoddiad,................................... 40 REMSEN, N. Ỳ.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—If paid in adyance,1!^ cents aquarter, or 6 cents a year; otherwise, lc. a No.