Skip to main content

Y CEMÂDWR AMERICAffAIDD. Cyf. 22, Rhif. 11. TAGH WEDD, 1861. Rhif. oll 263. cîraeíijûoatt. BOD YN HELAETH MEWN CREFYDD. 2 Cor. 9 : 6, "A hyn yr wyf yn ei ddywedyd, Yr hwn sydd yn hati yn brin a fed hefydynbiin; a'r hwn syrid yn hau yu helaeth afed hefyd yn heìaetb." Y mae cysylltiad yn natur pethau rhwng hau a medi, ac am hyny dywed yr apostol, Gal. 6: 7, 8, "Na thwyller Chwi. Ni watwarir Duw: canys beth bynag a hauo dyii, hyny hefyd a fed efe," &c. Felly hëfy.cl, y aiae cy- sylltiad mewn graddau. " Yr hwn sydd yn hau yn brin a íed hefyd yn brin; a'r hwn sydd" yn hau yn helaeth a fed hefyd yn helaeth." Helaethrwydd mewn cyfraniadau ydyw prif athrawiaeth y bennod hon. Mae deddf natur yn ein galw i gydymdeimlo a'r rhai fyddont mewn caledi, ac i gyfranu o'n meddiannau at eu hangenion ; ac y mae yr efengyl yn arbenig yn galw am hyny. Yr oedd caledi yn ngwlad Judea yn nyddiau yr apostolion—trwy fodol- aeth newyn yn y wlad, a thrwy yr erlid mawr oedd ar grefydd lesu yn Jerusalem a'i öhylch- oedd yn y dyddiau hyny. Atìogaí yr apostol yr eglwysi yn mhlith y cenhedloedd i goíio am eu brodyr yu Judea yn eu caledi a'u cyfyng- derau. Oddiwrth yr anogaeth a'r cymhelliad a roddir yma i fod ya helaeth yn y gras o haelfrydedd, ceisiwn sylwi ar y pwysigrwydd o'n bod yn ymgyrhaedd at helaethrwydd mewn rhinwedd a chrefydd yn gyfíredinol—" yr hwn sydd yu hau yn helaeth a fed hefyd yn helaeth." I. Ceisiwn roddi oyfarwyddiadau ymae- ferol i ochelyd bod yn briu, ac i ymgyrhaedd at fod yn helaeth yn ngwaith ein Harglwydd. 1. I fod yn helaeth inewn crefydd, yn ei gwahanol ranau, rhaid meddu gwir grefydd— nid yr enw yn unig. Ehaid meddu gwir gar- iad at Ietu, gwir gasineb at bechod, gwir deim- lad dros drueni y byd sydd yn gorwedd mewn drygioni. Y rhai sydd wedi eü gwiridneddol ddychwelyd at Dduw ydyw y rhai a fyddant ffyddlon yn holl ranau ei waith. Yr hwn nad yw yn caru ei feistr yn wirioneddoi, nis gellir dysgwyl y bydd yn helaeth yn ei wasanaeth. 31 Gwna rywfaint er mwyn ymddangosiad, ac er mwyn cynal ei enw da yn mhlith eraill. Un o'r gwir ddychweledigion oedd Paul, a hel- aethrwydd ei ymdrechion dros achos yr efeng- yl a broíbdd hyny yn amlwg. Gwílìẁn rhag fod ein prinder yn ngwaith yr Arglwydd yn brawf nad ydym erioed wedi ein gwir ddych- welyd ato. 2. I fod yn helaeth, rhaid i ni fod yn ddyît- ion golhuedig yn ngwaith yr Arglwydd~yn deall beth yw y gwaith y mae yn ein galw ato —ac o ba ysbryd y dylem fod gydag ef. Hae yr amaethwr sydd yn dysgwyl cnwd helaeth ar ei faes yn ymdrechu deall ansawdd y tir ac ansawdd y gwrtaith fydd yn fwyaf priodol i'w ddefnyddio, a pha fodd i'w ddefnyddio, &c. Dynion goleuedig yn mhethau yr efengyl yw y dynion helaethion yn ngwaith ein Har- glwydd. Teyrnas y goleuni yw teyrnas Iesu, ac yn y goleu y mae yn dwyn ei hachcsion yn miaen. Rhwystr mawr yn ngwaith yr Ar- glwydd yw diffyg deall da yn ei waith. Ym- ofyniad cyntaf Saul o Tarsus oedd, "Argiwrdd, beth a fyni di i mi wneud?" Byddwn ddyfal rnewn chwilio yr ysgrythyrau—yno ymae i ni ddeal! beth yw y gwaith y geilw efe ni ato, a pha fodd y mae i ni ei gyflawni. Gweddi ddyfal gan y Salmydd oedd, Dysg i mi dy ddeddfau." A thrachefn, u Yn dy orchy- myniony myíyriaf, ac ar dy lwybsau yr ed- rychaf." " Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith di, cadwaf hi a'm holì galon." Salm 119 : 12, 15, 16. " Datguddia fy llygaid, fel y gwelwyf bethau rhyfedd ailan o'th gyfraith di," adn. 18. 3. Gofalu i beidio gwneud drwg a pheri rhwystr gyda'r gwaith sydd o bwys mawr i ni i enill y cymeriad hwn. Mae rhai yn gwneud mwy o niwed mewn ychydig amser nag a wnant o lesyn eu hoes, trwy annoethineb, ac anfoesoldeb. Dywedir am y diweddar John. Roberts o Lanbrynmair, mai un o benderfyn- iadau dit'rifol ei oes pan ddaeth gyntaf i gy- sylltiad ag achos Duw, oedd, ymdrecbu o lei- af i beidio gwneud drwg i'w achos mawr ef—- os na chaffai y fraiut o wneud llawer o dda-