Skip to main content

T CENHADWB AMERICANAIDD, Oyf. 22, Bhif. 7. GORPHEÎTAF, 1861 Ehif. oll 2S9. Craetíjoìratr. PEEGETH AE Y BHYFEL YSBEYDOL. Salm 45: 3, 4, 5. Gwregysa dy gleddyf ar dy glun, 0 gadarn! a'th ogouiant a'th harddwch, &c., &c. Mae y Salm hon yn brophwydoliaeth ogon- eddus am y Messiah, yn dyweddio pechaduriaid fel priod, ac yn llywodraethu drostynt fel bren- in.* Dichon fod y Gwaredwr yn cyfeirio at y Salm hon pan yn cydmara teyrnas nefoedd i briodas, Matt. 22: 2. Mae y rhan fwyaf o'r Salmau wedi eu cyfansoddi ar farddoniaeth. Mae y Salm honyn dechreu mewn canmoliaeth oruchel o berson y Messiah, yr hwn sydd yn- dŵ> ei hiut ac yn ngolwg credinwyr yn an- nhraethol ragori ar bawb. "Tecach ydwyt na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dy wefus- au." Traethir yma am ei frwydrau a'i fudd- ugoliaethau rhyfeddol. Ymdrechaf egluro y testyn yn y dull canlynol: I. Desgrifiad y testjm o gymeriadau y Oad- fridog. " 0 gadarn, a'ih ogoniant a'th hardd- wch, gwregysa dy gleddyf ar dy glun, &c." II. Jchosion y rhyfel, "o herwydd gwirion- edd a lledneisrwy dd a chyjiawnder. III. Sicrwydd y fuddugoliaeth. "Marchoga yn llwyddianuus, pobl a syrthiant danat, o herwydd dy saethau Uymion yn glynu yn nghalon gelynion y brenin. I. Oymeriadau y Cadfridog. Mae ei gymer- iadau yn sicrhau ei fod yn meddu pob cy- mhwysderau i'w swyddogaeth. 1. Cymhwysder pei*sonol, "O gadarn." Mae yn ddigon amlwg fod y Mab yn meddu holl- alluawgrwydd, Dat. 1: 8. Ond wrth y cad- ernid hwn y meddylir yn benaf awdurdod á chyfreithlondeb ei swydd, adn. 7, "am hyny y'th eneiniodd Duw, sef dy Dduw di, ag olew llawenydd yn fwy na'th gyfeillion." "Olew llawenydd" i ddangos hyfrydwch y Tad a'f Mab yn ngorchwylion y prynedigaeth. « Wrth fesur" yr eneinir credinwyr, ondv nid wrth fesur y rhoddes Duw iddo ef yr Ysbryd. Gall- wn ymddiried yn ddiysgog ynddo, o herwydd yr enejniad; nid twyllwr ydyw, rhoddwyd 10 iddo bob awdurdod yn y nef ac ar y dclaear, Matt. 28: 18. Mae y Tad yn caru y Mab, ac efe a roddes bob peth yn ei law ^f, Ioan 3; 25. 2. Harddwch a phrydferthwch personol, "a'th ogoniant a'th harddwch." Priodol y llefarir àm dano, ad. 2, "Tecach ydwyt na meibion dynion." Mae holl ogoniant Jíìhofa a holl brydferthwch dynoliaeth yn ymgyfarfod ynddo. " Yr hwn yw delw y Duw aoweled- ig," Ool. 1: 15; 2:9. Mae yn rhagori ar ddeng mil, îe y mae efe oll yn hawddgar, Oan. 5 : 10, 16. " Gogoniant megys yr unig anedig oddiwrth y Tad, yn llawu gras a gwirioHedd," Ioan 1: 14. " Yr hwn, ac efe yn ddysgleirdeb ei ogouiant ef, ac yn wir 'lun el berson ef," Heb. 1: 3. Mae dylanwadau nêrthol ỳn niherson y Mab i enill eneidiau i'w garo. 3. Cymhwysderei arfogaeth, "Gwregysa dy gleddyf ar dy glun." Ei air yw eí gìeddyf, mae'n Ilymach nag un cieddyf arall, Heb. 4: 12; Dat. 19: 15. Arfau rhyfel y brentn yw y datguddiadau dwyfol, i ddiìea egwydclorion pechod, a sefydìu egwyddorion. «anteiddrwydd yn y byd. Trwy íbddäon moesol yrhwyinif Satan tros fíl o flynyddoedd, Dat. 20: 1, 2. 4. Parhad diysgog ei lywodraeth, ad. 6. Mae gorsed dfein ci au _ lly w i aw d wy r y dd aear Wedi cyfarfod â chwyldroadao, eo rhmn a'u dryllio yn ddarnau. Amcanwyd chwyldroi górsedd gyfryngol y Mab, ond metliwyd a'i syflyd erioed, Dan. 2: 44, "yr hon ni ddys- try wir byth," am mai cyfiawnder a barn y w y colofnau ar ba rai mae yr orsedd yn sefyhj Salm 89 : 14. " Pyrth uffern nis gorchfygant hi," Matt. 16: 18. Bydd terfyn ar y duü #jw#j enol o weinyddu y llywodraoth, ond saif yr egwyddorion yn ddisigl, Heb. 12: 28; 1 Oor. 15: 24. 5. Mae ei gymhwysderau yn 'ymddangos yn nghyfreithlondeb ac awdurdod ei lywodraeth, "Teyrnwialen üniondeb yw teyrnwialen dy frenhiniaeth di." Ni wna gam â neb o'i ddeiliaid. Ei anrhydeddwyf a anrhydeddä âU ddirmygẃyr a ddirmygir. Mewn cyfìawndér