Skip to main content

Cyf. 22, RtiiF. i. EBRILL, 18 61. Ruif. olt. 256. Sfraetjj-oà.att ANGHOFIO DTJW. ì Salm 50: 22. Deallwcb byri yn awr, y rhai ydycìi < yn angiiofio Duw; rhag i mi eich rhwygo, ac nabyddo s gwaredydd. < Yn y Salni hon y mae yr Ai'glwydd yn tyst- iolaethu yn erbyn.Israel. Nid ara esgeuîuso aberthu y rnae yn eu ceryddu, ond am eu rbag- ritb a'u drygioni,—am nad oedd eu calonau yn uniawn gerbron Duw, na'u gweitbredoedd yn gymeradwy yn ei olwg. Y mae yn eu cybuddo o amryw beebodàu ysgeler, yn eu cyfarwyddo i i edifarhau a dychwelyd, ac yn eu rbybuddio s o'r perygl oedd yn eu baros os parbaent yn eu s gyrfa bechadurus. "Deallwch hyn yn awr." î Sylwn fel y canlyn : s I. Ylî YMDDYGIAD A NODIR tYN Y TBSTYN---- í 'Anghofio Duw." s 1. Anglioüo Duic yw anghofio ei fodolaeth. \ Y mae gweithredoedd Duw yn profi ei fod- s olaeth. " Canys pob tŷ a adeiledir gan ry w s un; ond yr bwn a adeiladodd bob petb yw i Duw. Oanys ei anweledig bethau ef er cread- > igaetli y byd, wrth eu bystyried yn y petbau a \ wnaed, a welir yn amlwg; sef ei dragwyddol 5 allu ef a'i Dduwdod ; hyd onid ydynt bwy yn \ ddiesgus." Nid yw y Beibl yn cymeryd arno \ brofi bodoìaeth Duw, ond y mae yn cymeryd \ y peth yn ganiataol, fel peth wedi ei broíì yn \ barod. Pan y mae ysgrifenwyr y Beibl yn \ cyffwrdd â'r pwnc bwu, cyfeiriant eu darllen- s wyr i edrych am y profíon o hono yn liyfr \ iSTatur, gwaith y greadigaetb. Gan fod y mat- l er hwn yn cael ei brofi mor amlwg yn ngwaith \ y greadigaeth, afreidiol i mi ycbwanegu arno. \ Heblaw hyny, nid oes neb ond Jíyliaid yn \ gwadu y pwnc. " Yr ynfyd a ddywed yn ei galon, Nid oes nn Duw." Gobeitbiwyf nad oes neb o ddarllenwyr y Cenhadwe mor yn- fyd a gwadu bodolaeth Duw, ond y mae lle i ofni fod llawer yn ei anghofio. Jaitli calon yr annuwiol yw, Ni'n gwel neb—nid oes un Duw i edrych arnaf. Felly mae pawb sydd yn byw yn anystyriol o'i fodolaeth yn euog hefyd o anghofio Duw. 2. Anghofio I)uw yw anghofio ei ddaioni. Ni fuasai yn un rbyfeddod yn y byd pe bu- asai Duw yn ein bangboíio ni, oblegid y mae ganddo ef lawer o greaduriaíd iieblaw chwi a minau i ofalu am danynt. Y cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd gan Dduw. Efe sydd yn rboddi i'r anifail ei bortbiant, ac i gywion y gigfran pan lefant. Yr un modd y mae y creaduriaid sydd yn y môr mawr liydan. Yno y mae ymlusgiaid beb rifedi, bwystíìlod bycbain a mawrion. Y rbai byn oll a ddysgwyliant wrtho, am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd, Y niae y rhai liyn olí yn cael digon gan Dduw. Ond wrth ofala am y creaduriaid direswm, nid yw yn anghofio dynion. Y mae yn wir fod yr Arglwydd yn rboi i greaduriaid eraill yn fvv*y uiiiongyrchol nag i ddynion. Ed wiw i ddyn grwydro am ysglyíaeth fel y gwna yllew, na pbeidio llafur- io yn ol system y brain. Oblegid y rnae rbag- luniaeth yn ei gyfarfod ar Iwybr gwabanol. Dyn a á allan i'w waifch ac i'w orchwyl byd yr hwyr. Y mae yn rhaid i ddyn lafurio am ei ymborth, a thrwy hyny y mae Ilawer yn teimlo eu bunain yn annib};nol ar roddwr pob daioni. Y maent yn anghofio Duw. Dyma destyn syndod i nefoedd a daear. "Gwran- dewch, neíbedd; clyw dithau, ddaear; megais a meitbrinais feibion, a hwy a wrtbryfelasant i'm herbyn. Yr ych a edwyn ei íeddianydd, a'r asyn breseb ei berchenog: ond Israel nid edwyn, fy mhobl ni ddeall." Pan y mae yi* anifail direswm yn cydnabod ei berchenog, ac yn tal'u ei foes a'i ymostyngiad i'r hwn sydd yn gofalu am dano, ac yn ei börthi; y mae dyn, sydd yn feddianol ar reswm, yn derbyn rhoddion a thrugareddau yn feunyddiol oddiar law Duw, ac eto yn meiddio byw yn anniolch- gar. Y mae fel y moch dan y dderwen yn bwyta'r mes, a bylh yn edrych i fyny i weled o ba le y raaent yn dyíbd. Eelly y niae îlawer yn ymborthi ar drugareddau Duw, a byth yn codi eu golwg at y Bmoddwr o honynt,—gan anghofio Duw. 3. Anghofio Duw yw anghofio eì orcliymyi^