Skip to main content

Y CEfflADWR AMERICAMIDD. Oîí. 22, Rhif. 1. IONAWB, 18 61 Rhif. oll 253. CYFAROHIAD AR DDECHREU Y FLWYDDYN. Ddaellenwyb tibion,—Nid'peth anarferol yn y Gyhoeddiadau ydyw gair o gyfarchiad ar derfyniad un flwyddyn a dechreu un arall. Ẅeithiau hyddys yn cyfarch rhyw ddosparth neillduol o ddarllenwyr, a phrydiau ereill yn cyfarch yn gyffredinol. Nid yw yr arferiad yn anmhriodol—mae'r cyfnod yn un dyddorol a phwysig. Pa un bynag ai yn 61 ynte yn mlaen yr edrychwn, mae ei ddyddordeb a'i bwysigrwydd yn fawr. Wrth edrych yn ol ni a ganfyddwn un flwyddyn eto lwythog a drugareddau wedi terfynu—blwyddyn o freintiau, blwyddyn o faníeisiön i gynyrchu lles i ni ein hunain ac i wneud daioni i ereill wedi myned heibio, a'r breintiau a'r manteision a gafwyd, pa ddefnydd bynag neu pa gamddefnydd bynag a wnaed o honynt, wedi myned o'n gafael ac nis gellir eu galw yn ol mwy! "Nid anmhriodol fyddai i deulu Seion alw eu hunain i gyfrif, yn mha le y buont a pba ag- wedd fu arnynt yn y tymor a derfyna yn awr. A ydynt wedi bod yn tîyddlou gyda phethau eu Meistr—yn ymofyn am wybodaeth helaeth- ach amanylach o'r ysgrythyrau—acarn brofiad Hawnach a mwy boddhaol o'r gwirioneddaa a gynwysant? ac a ydynt wedi arddangos rhin- weddau yr efengyl mewn buchedd a bywyd, i ry w raddau, yn cyfateb i'r breintiau a fwyn- hasant? A fuom ffyddlon i fynychu cynteddau yr Arglwydd, ac i ddylyn ein cydgynulliad, fel y dylasem ? A wnaethom gyfiawnder âg ach- os ein Gwaredwr mewn cyfraniadau, er calon- ogi ei weision, cefnogi brodyr ereill yn eu llafur, sirioli yrhai angenus, y weddw a'r amddifaid, ac er cynorthwyo i ledaenu y wybodaeth am Grist croeshoeliedig yn mhlith y miliynau o drigolion daear, y rhai eto y mae y tywyîlwch fel y fagddu yn eu gorchucldio? Pa ddefnydd a wnaed genym o'r ystafell ddirgel a'i breintiau gornchel yn y fìwyddyn sydd yn terfynu, i ddal cymdeithas â'r Hwn a wêl yn y dirgel ac a dal yn yr amlwg? Pa ddefnydd a wnaed o'r aelwyd deuluaidd i addysgu a chynghori a hy- fforddi yn llwybrau y by wyd, ac i dderbyn y cyfryw addysgiadau a hyfforddiadau ? ,Mewn gair, a ydym wedi gwisgo am danoin yr Ar- glwydd íesu Grist a dyfod yn clebycach iddo mewn addfwyuder, mewn h-telfrydedd, mewn sêl, mewn purdeb, ac a ydym rywfaint yn fwy addfed i deyrnas nef ac i uno yn ngwasanaeth y cysegr fry nac yr oeddym fìwyddyn yn ol? Oeisiwn settlo y cyfrif rhyngom ag Efe yn y cyfnod presenol, mewn edifeirwch am ein tros- eddiadau ac mewn yinofyn am nerth i ymad- newyddu yn holl ranau ei waith. Gofynwn i wrandawyr efengyl y rhai oedd- ynt yn cloffi rhwng dau feddwl fiwyddyn yn ol, ac yn ymddyrysu gydag esgusodion, ai dyna lle yr ydych yn aros eto? A oes dim goleu wedi llewyrchu ar eich meddwl nes eich dwyn i ddweyd gyda difrifolcleb, Y Duw hwn bellach gaiff fod yn Ddaw i ninau byth ac yn dragyw- ydd? Gwiliwch barhau i oedi, nes myned ya rhy galed i wrando ar un cynghor gan eich cyfeillion crefyddol na chan. Dduw ei hun— nes digio ei Y'sbryd Sanctaidd sydd wedi bod yn ymryson cyhyd â chwi, a cljoìli eich hen- eidiau gwerthfawr. Ofnwn y gall fod rhai o'n darllenwyr wedi. aros blwyddyn eto, ond odid, ar dir gwrthgiliad yn ngwlad y newyn—wedi tramgwyddo, efall- ai, wrth rywrai neu ryw bethau, a'r "enw mawr" dan ddianrhydedd ganddynt a'u hen- eidiau mewn gwaeledd. Blwyddyn eto wedi myned heibio, pryd yr oedd gwleddoedd gwerthfawr i'w mwynhau ao yn cael eu mwynhau yn nhŷ eu Tad nefol, a hwythau heb fod wrth y bwrdd yn gwledda. Pe medd- yliem y gallai gair oddiwrthym eich cyrhaedd, dywedem, Nac aroswch yn hwy yn ngwlad y cibau a*r newyn—wynebwch yn ol at eich Tad nefol, gan gydnabod bechu o honoch yn erbyn y nef ac o'i flaen yntau—mae tosturi yn ei fynwes, mae ganddo dý da, a gwisgoedd ac ymgeledd a gwleddoedd ynddo—gwyliwch farw ar dir gwrthgiliad-—lle tlawd ac enbydua arswydol yn wir ydyw, Dichon y daw y cyfarchiad hwn i law rhai o cleuiu Seion, ie Ilawer, a fuont i raddau gwerthfawr yn ffyddlawn gyda chrefydd Iesu Rhodiasant gyda Duw. Cawsant gysuroö