Skip to main content

CYF. XXIV. RHIF. 12, 111 laniCÄI 6 a g f a r * Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. TRAETHODAU. Pregeth angladdol gan y Parch. Noah Stevens,........... '353 Ein braint a'n dyledswydd, . . ,". 356 Crefydd yn y teulu, ...... 357 AMRYWIAETHOL. Adolygiad y wasg, ....... 361 Llenlith, . .......... 363 Y Beibl fel Ewyllys Daw,..... 366 BARDDONOL. Cafwyd yr addewid, ...... 368 Ymson y Oristion, ....... 368 Beth yw'r wylo? . ...... 369 Dau benill ar gymeriad Jeff Davis, . . 369 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Gynulleidfaol Pennsylfania . 369 Agoriad addoldy yn Newburgh, 0., . 371 " " ger Dover, N. J., . 372 Cymanfa Iowa, ........ 372 Beibl Gymdeithas Radnor a'r cylchoedd, 373 Golygfa yn yr Ysbytty, ..... 373 Miss Snsannah Evans,...... 375 Anerchiad at eglwysi Pennsylfaniia . 376 Llythyr oddiwrth filwr Oyrnreig, . . 377 Marwolaeth a chladded'gaeth J. Micah, 377 Cofiant ¥m. Roberts, Penycaerau, . 378 Cyfarfod chwarterol Dwyreinbarth Ohio, 379 Agorìaâ capel yn Mill Creek, . . . 879 Cambria Newydd, Trefedigaeth Gymreig Missouri,...........380 Ganwyd, ■ . .........381 Priodwyd, .......... 381 Bufarw, ..........381 Yr etholiad yn Maryland, ..... 382 Missonri yn gyffelyty—Missouri dros rydd- id,—Ysgrif wreiddiol y Llywydd Lin- coln,—Ysgolion cyhoeddus Vicksburg,^- Coleg Oberlin,—Bradwriaeth y caeth.» feistri yn Nghanada,—Ychwaneg am y fradwriaeth,—Rhodd 'oddiwrth un o'r Cenhadon,—Gwaitn fr rhai a garant wneud daioni,........ 383 Anogaethau oddiwrth yr etholiadau di- weddar.—Byddin yr Undeb yn Knox- ville, Tenn.,—Y Cadf. Banks yn Texas, —Symudiadau prysur i'w disgwyl yn fuan,—Buddugoliaeth fawr yn Chatta- îhooga, . . ... ,' .......384 HANESIAETH DRAMOR. Marwoîaethan, ........384 REMSEN, N. Y.: ' ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.