Skip to main content

't Y CENHADWÊ AMERICANAIDtì CÝF. III. TACHWEDD, 1842. Rhif. XXXV; SgtDjgraffîîŵiaetl). CÒCTANT MR'. JOH3V DATTES, NINETYSCE, REMSENi Wrth gymeryd fy ýsgrifell i'm llaw i foddi crybwylliad byr am fywyd a mar- wolaeth fy nghyfaill John Davies, nis gallaf lai nag wylo ẃrth feddwl fod un ag oedd yn ddiweddar yn , nghanol ei ddyddiau, ar faes defnyddioldeb, mewn cymydogaeth lle yr oedd mawrangen am bregethu yr efengyì, a'i phoblogrwydd ar gynydd prysur, yn awr yn gorwedd yn ddystaw yn mhriddellau. y dyffryn, byth i'w glywed mwy yn traethu am Grist yn treidwad i bechaduriaid collëdig. Y Parch. H. Lewis, Bethania, yr hwn oedd gydnabyddus a'h brawd ymadaẃ- edig o'i febyd, a rydd yr hysbysiad a gan- lyn am ran foreuol ei iy wyd.—" Ganwyd Mr. John Dayies yn mhlwyf Llangyniw, swydd Drefaldwyu, Gogledd Cymru, tua yr flwyddyn 1305. Nis gwn fawr am ei dad; yr wyf yn, meddwl iddò farw yn fuan ar ol geni Mr.Davies, ac mai ei enw yntau oedd John Davies, Enw ei fam oedcì Esther Évans, o, deulu parchus; y mai hi yn fyw etò. Cafodd John Da- vies ei fagu ger itre Llanfaircaereinion, gan ei fam gû, yr hon a wylodd lawer pan oedd ei hanwyl John yn dyfod i'r America. Ni chafodd fawr o fanteision dysgeidiaeth, o herwydd fod ei rieni yn Ìled isel eu hâmgylchiadau; ac felly fé gychwynodd ei yrfa yn y byd, fel llawer, yn go wyllt. Ond fe ymwelodd yr Ár- glwydd ag çf yn lled ieuanc, pançeddyn byw gyda Mr. John Bebb, teulu dibroffes, ond selog dros eglwys y plwyf. , Yr oedd amryw o bobl ieuainc yr amser hwnw yn nghymydqgaeth Llanfair yn cyrchü yn Jluoedd i Addoldŷ yr Annibynwyri wran- do ar bregethau bywiog ỳ Parc,h. James Davies, ac jn eu plith fe ddaeth yntef, a dechreuodd y saetHau ei gyràedd yn nghyd a lláwer.o'i, gyfoedion, a dechreu- odd yniwaigu à'r 4ysgyhlipn, á daeth yn selog dros yr ysgol Sabbothol. Yn radd- p\ aeth i'r gyfeillach neiUduol, aq yna cyn hir fe a íwyrroddodd ei hun i'r Arglwydd 41 ac i'w.bobl yn ol ei air, ac fe ei derbyni- wryd ef yn Llanfair gan y Parçh. James Davies; yr wyf yn meddwl mai yn y flwyddyn 1822. Àc wedi bód ychydig amser yn aelod diddolur a seíog yn Llan- fair, symudodd i Bryneíen, at Mr. Thom- as Dayies. Yr oedd yn y tŷ hwn ysgol sabbolhpl a changen oeglwys yn perthyn i hen eglwys Penarth, dan ofal y Parch. James Davies. Yr oedd y teuíu hwn oü yn broffeswyr selog, aç yma daeth. John Davies yn aelod o'r eglwys úchod, Ue yr oeddwn inau ac y bûm tra yh Nghymru. " Symudodd o'r teulu dedwydd uchod i'r Belandeg, yn mhlwyf Mainafon, oddi- amgylch milltir a haner o gapel Penarth, at deulu anrhydeddus, scf yr eiddo Mr. Edward Baxter, yr hwn yn nghyd a'i wraig oeddynt yn aelodau gyda 'r Tref- nyddion Çalfinaidd; ac fe barhaòdd ein hanwyl frawd yn ddiwyd a gwresog gyda yr ysgol sabbothol, a'r ipyfarfodyda gweddio a phob moddion ereill, ac a ym- ddygodd yn addas i efengyì Crist; ac yr oedd yn neillduol am y weddi ddirgel; yn Ued debyg i'r Àffncaniaid hyriy (y crybwyllir am danyrit mewri .Cenhadwr yn ddiweddar), 'yn myned i'r ìlwyni'; felly yntau i'r ysgyboriau a rhywle. O na byddai mwy o bobl y Uwyrii yn ëin gwîad a'n byd ! Pan yn y Ue hwu cafodd ein hanwyl frawd ar ei feddjwl i ẃynebu ar y gwaith pwysig o bregethu Crist yn Geidwad i bechadur; a derbyniodd an- destyn çyntaf. gad heibio halogedig a gwràçhiaidd chwedlau ac ymarfer dy huri i dduwiol- deb.' Cafodd ei gyhal yn llafurus iawn yn oí ei fanteision a'Ì amgyichiadau yn ngwaith ei Argiwydd tra yn Nghymru, ac yn ostyngedig ac ufudd i'w weinidog a'r eglwys. , , . " Çychwynodd Mr. John í)avies a min- au a'm gwraig a rnai ereilì gỳda ein gil- ydd p gyinydog'aeth Penarth, gan wynebu tua *r America; cychwýriasòm o Lerpwll ar yr 8fed o Fai, 1828; caẅsom fordaith gysurus, a chyrhaeddasom Gaerefrog Newydd, Mehefin 8fed, 1828." Daeth ymlaen í Utíca, Ue y derbyniwyd ef yn aelod o*r egiwys GynuUeidfaol dati'