Skip to main content

Y CENHADWR AMERICANAIDD. Cyf. III. AWST, 1842. Rhif. XXXII. DnuitniiLiìjiacli). PREGETH. (O'r Dysgedydd.) " .âc i Dduw y byddo 'r diolch am ci ddaicn ìmnhraetìwl," 2 Cor. 9: 15. Y rnae yr apostol yu y bcuod hon yn traethü am haelioni i'r tlawd. Mae efe yn dysgwyl y ffrwyth hwu fel prawf sicr o ffydd }rn Nghrist. Mae efe yn dangos y bydd i Dduw, yr hwn sydd anfeidrol raewu gallu a daioni, a'r hwu y mae holi drysorau y bydysawd ganddo wrth ei ew- yllys, garu a gwobrwyo y rhoddwr llawen. Yna y ìnae efe yn gweddio ar fod i Dduw ychwanegu haelioüi! a thrwy yehwanegu haelioui, yehwanegu gwobr y Corinthiaid Cristiouogol. Mae cfe yn dangos y byddai i'r cyfryw haelioui deilliadol oddiar eg- wyddor dwyfol ras.yu eu calonau, ddi- wallu angenion, a chyffçoi diolchgarwch, y sainttlodiou, gogoneddu Duv, ,.rhoddwr pob daioni, a harddu athrawiaeth eu beu- digaid Iachawdwr lesu Grist; a thrwy weddiau y saint anghenus, a ddiwellir yn y cyfryw fodd, y byddai i helaethlawn íendithion y nef ddisgyn ar eu heneidiau. Ond nis gallai yr apostol feddwl am y falh ysucgd haelionus yn dwyn cymaint o ffrwythau ardderchog, heb goíio am Dduw pob graá, oddiwrth yr hwn y deill- iodd y í'ath dnedd elusengar; ac heb ddwyti a'r gof i'r Coriuthiaid nad oedd yr holl garedigrwydd a allasent hwy ei ddaugos tuag at, y tlodion, mewn un gradd, yn haeddu e"i gyffelybu i garedig- rwydd Duw tuag atypt hwy yn ei waith yn rhoddi ei anwyl Fab er eu prynedig-r aeth. Am hyny y mae efe yn gwaeddi allan, gydane'fol wresogrwydd, "IDduw y byddo'r diolch am ei ddawn aunhracth- oí." Oddiwrth y geiriau hyn, sylwn, 1. Ar ddawn Duw. Yma syhvn, 1. Ar natur y ddawn. Yr uu peth a olygir wrth ddawn Duw, a rhodd Duw. Wrth ddawn Duw yma y mcddylir, ei an- Avyl Fàb. Yr ocdd y proffwydi w-edi rhagddywedyd am dano f'el daumDuw,~ " Bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni," medd Esay. Fel Máb y dyn ygan- ivyd lesu, ond i'ci Mub Duw y rhoddwyá ef. Y> oedd Crist yn darìunio ei hun fel dawn Duw, pan y dywedodd, "Felly y carodd Ddw y bycì, fel y rhoddodd efe eì uniganedig Fab." Yrr apostolion hefyd a gyhoeddasaut Iesu fel dawn Duw, ac a egiurhasant ei fod ef wedi ei roddi yn unig lachawdwr,—" Ac nid oes iachaw- dwriaeth yu neb arall; canys nid òes ehw arall dan y nef wedi ei roddi" &c. Mae yr apostol yn dangos yn mheîlach fod lesu Grist wedi ei roddi fel awdwr bywyd tragywyddol,—" A hon yw y dystiolaèth, rodiìi o Dduw i ni fywyd tragywrydcîol, a'r bywyd hwn sydd yn ei Fab ef." " Yr hwn y mae y Mab ganddo, y mae bywyd gandcìo: a'r hwn nid oes ganddo Fab Duw, flid oes ganddo fywyd : çanysdawii Duw yw bywyd tragywyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd." Mewn gair, Iesu yw dawn Duw, yr hou sydd yn sicrâu ac yn cynwys pob dawn arall,—" Yrr hwii nid arbecìodd ei briod Fab, ond a'i tradd- òdodd ef trosom ni oll: pa wedd gydag ef hefyd na ddyry efe i ni bob peth'?" 2. Sylwn ar arclderchawgrwydd a rhagoroldeb dawn Duw: y mae yn an~ nhratthol. (1.) Mae ei gwreiddyn yn annhraethol. Ei gwreiddyn o ranei ffynonell yw cariad Duw. " Felly y carodd Duw y byd, feí y rliocldodd efe ei uniganedig Fab. Yru hyu y mae cariad, nid am i ui garu Duw, ond âm iddo ef yn gyntaf eiu caru ni, ac anfou ei Fab i fod yu Iawn dros ein pech- odau ni." Mae íesu yu ddawn dwyfol gariad. Pwy a all ddywedyd paham y carodd Dùw ni? Pwy a alì fyuegu -pa fodd y carodd Duw ni l Pwy a all am- gyffred dechreu na diwedd cariad Duw yn Nghrist íesul Pwy a all draethu ei barhad a'i berffeithrwydd, a'i dynerwch a'i gryfder? , "Canys y mae yn ddiogei genyf, na all nac angeu, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, nac aw- durdodau, na pliethau presenol, na pheth- au i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, haç un creadur arall, ein gwahanu ui pddhvrth gariad Duw yr hwn sydd yn Nghrist lesu ein llarglwydd." Mae cariad Duw yh rhoddiad ei Fab yn anfeidrol, yn anam- gyffredadwy, ac yu annhraethol! ! Duw, cariad yw •/aufeìdrol a pherffaith gariad. " Ac yu hyn yr eglurwyd cariad Duw :.'!.>