Skip to main content

Wö CYF. XLI. Rliif. 11. IHABWH ill * t | fo $ 1830. Bod yr enaid heb "wy"bodaethi nid yw dda. CYNWYSIAD. TRAETHODAU. Dyledswyddau Rhieni,....................... 321 Hen Bregethwyr Cymreig yn America,.......334 Bod yn Sicr a Diymod, ......................325 GEMAU DOETHINEB. Daeareg,.................................... 328 T Beibl a'r Gweithiwr,.......................328 Llwon y Llwythan, ......................... 329 Tlodi Amgylchiad, a Chyfoeth Meddwl,...... 329 Gemau Byrion,.............................. 380 MARW-GOFFA. Y Chwaer Arall, ............................ 330 Hanes Bywyd a Marwolaeth James Michael,.. 332 Byr-goffa am Hugh J. Williams, Rome,......332 AMRYWIAETHOL. Y Gwely Byr, a'r Cwrlid Cul,................334 Elu Cyfranu Crefyddol,......................335 AmWeddi, ................................. 336 Sabbathau yma a thraw,.....................337 Betb yw Argyhoeddiad, .....................338 ADRAN BLODAU YR OES. Atebion,—Gofyniadau,......................339 Politics Vr Plant, ...........................339 Catccism y Darllenydd,......................339 Yr Album,..................................340 Cynydd lachus,............................. 340 BARDDONIAETH. Profiad y Cristion, ..........................341 Y Ffordd Lydan,............................ 341 Hunan-edliwion yr Annuẅiol yn yr Adgyfod- iad,..................................... 341 V NEWYDDION Y MIS. Cymanfa y Cynulleidfawyr yn Nhalaeth N. Y. 342 Cymanfa Ddeheuol Ohio,.................... 343 Cymanfa Gynulleidfaol Iowa,................ 344 Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfawyr Deheu- barth Ohio,............................. 344 Cymanfa Gerddoròl Cynulleidfawyr Talaeth New York,.............................. 344 Ymadawiad Gweinidog, ..................... 345 Y Pareh. J. Davies, Tai-hirion, ..............345 Manion, .................................... 346 Mary Davies, Fairview,...................... 347 Priodwyd,—Bu Farw,....................... 348 Bu Farw, ................................... 348 Mrs. Elizabeth Williams, Turín, N. Y.,......349 Cofiant am Mrs. Charlotte Owens, Steuben, .. 349 Byr-gofiant am Thomas E. Williams, Ironton, 350 Cofiant Mrs. Elizabeth Tudor,..............351 YR ADRAN GENHADOL. Cyfarfod Blynyddol y Bwrdd Americanaidd,.. 351 Tẁrci,...................................... 352 Mexico, .................................... 352 ^ V REMSEN, N.Y. OYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT.