Skip to main content

CYF. 5kjL ®l)e 3,meruem itteseenger. R,liif. ÌO. $ 11 1SS0. Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda, C YN W YSIAD. TRAETHODAÜ. Hen Bregcthwyr Cytnreig yn America,....... Dyledswyddan Rhieni,....................... Dylanwadau yr Ysbryd Glân,................ Enlüb, ..................................... GEMAU DOETHINEB. Yr Églẁys a'r Gweinidog yu Cydweitlircdu,.. Urddas Crefydd, ............................ Iachawdwriacth a fydd Byth,................ Bcn-oni, .................................... MARW-GOFFA. Y Ddwy Cbwacr, ........................... Byr-goliant Mrs. Williams, Youngstown, O., AMRYWIAETHOL. Arçyhoeddiad, .............................. Ein Cyfranu Crefyddol,...................... Na ddylid yfed Diodydd Meddwol,........... ADRAN BLODAU YR OES. The Boohs of the Bible,................ Atebion................................ Gofyniud;ui, ........................... Duwinyddiacth i Blant,................. 289 l 290 \ 293 ì 296 ì BARDDONIAETH. A ddaeth y Piant i dre', ........... Y-Deigryn, ....................... Yr Uniff........................... 308 30S 309 298 í 299 l 299 \ 300 l 300 i 302 \ 303 \ 305 | 305 | 306 í 307 \ 307 ì 307 \ NEWYDDION Y MIS. EglWys Gynulleidfaol Proridence, Pa.,.......309 Cymaufa Gogledd-ddwyrain Penna., yr hon a gynaliwyd yn ardal Dundaíf, ............ 309 Llytbyr Cymeradwyaeth y Parch. J. M. Tho- mas, ar ei ymadawiad ag Eglwys Gynull- eidfaol Youngstown, Ohio,..............312 Ysgol Sabbothol Fainiew, N. Y,..... ......312 Manion, .................................... 313 Anu Jenlcins, .............................. 314 Morgan Davies, Coalburg, Ohio,.............315 Mr. Daniel Thomas, o ardal Siloam, Swydd Gallia, Ohio,............................ 316 Cofìant Evan Williams, Coal Dale, Pa.,......316 Ganwyd,.................................... 317 Priodwyd,..................................317 BuFarw, ................................... 317 Cyhuddo y Cad. Hancock o Dyngu,..........318 YR ADRAN GENHADOL. China—Bulgaria,............................ 319 Affrica, ..................................... 320 Y Getibadiaeth Gartreíol,.................... 320 REMSEN,N. Y. CYHOEDDWYD GAN LEWI8 EYEEETT.