Skip to main content

©t)e ^lmeriíûi! JîlesBcngcr, CYF. XT.il. Rhif. 8. ÌSSO. (t {) Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda, C YNWYSIAD. TRAETHODAU. < Dyledswyddau Rhieni,....................... 325 ì Hcn Bregethwyr Cymreig yn America,.......227 s YGyfraitha'rSabbath,../-..................228 i Amddiiiyuiad i Ddiwye:iad Crefyddol,........230 ì Undeb a ehydweitbredìad yn yr epjlwysi yn ì Nhalaeth WiÄ« onsin, .................... 233 \ MARW-GOFFA. j Mrs. Mary Roberts, Turiu, N. N.,............ 235 í Mr. Samoel Davies, Red Oak, loẃa,.....'.... 236 s Mr. Lewis Thomas, New York,..............236 \ Mr. Cadwaladr Evans, Pittstou, Pa.,.........237 \ AMRYWIAETHOL. Tewi Mewn Profedigaeth,...................238 S Y ui a'r byd hwn,........................... 230 l Eiu Cyfranu Crefyddol, .....................210 \ ADRAN BLODAU YR OES. \ Atcbion,.................................... 2-12 > Gofyniadau, ................................ 2s2 j Pa fodd i ddarllen y Beibl,................... 212 > Llythyrfa y Plaut,.......................... 243 j BARDDONIAETH. Y Deigryn,.................................. 243 j Cywydd ar Droedisaeth Paul,................ 244 < Y Bedd,..................................... 244 j Doweh allan i'r wlad, ....................... 244 Câu Jephthah, .............................. 245 Myned i weled y Bedd,......................245 ín Rèmembrance, ........................... 246 NEWYDDION ¥ MIS. Cyfarfodydd Chwarterol Cynulleidfawyr Tal- aetb New York,......................... 346 Turiu, Lewis Co., N. Y.,.................... 246 Bethania, Swydd Oueida, N. Y.,.............247 Gohebiaeth o Lundain,...................... 247 Marwolaeth drwy foddiad, .................. 248 Manion, .................................... 249 Eglwysi Bangor a Fish Creek,............... 249 Eglwys Red Oak,............................ 250 Adgofion am rai o anwyliaid Iesu,...........250 Cofiantau Byriou,........................... 351 Ganŵyd,.................................... 353 Priodwyd, ..................................253 Bu Farw, .,................................. 253 Cyfarfod ymadawol y Parch. J. M. Thomas,.. 254 Anerchiad eglwys Gynulleidfaol Youngstown, 254 YR ADRAN GENHADOL. Antioeh—Yr Iudiaid,........................ 255 Awstria, .................................... 256 Y Geuhadaeth Gartrefol, .................... 256 Y Gymdeithasfa Americanaidd,.............. 256 REMSEN, N. Y. OYHOEDDWYD GAfl LEWIS EYERETT