Skip to main content

S-ri-^-fS * CYF. XIjI. e—i ** ^S3tmämmmmmm% ®t)e ^merictm Jtteseenger* Riiifc r. OTHABWR mfflMim $ I p l' $ ŵ 1SS0. Bod yr enaid heb wybodaeth nid. yw dda. C YNWYSIAD. TRAETHODAU. Hen Bregethwyr Oymreig yn Amerìca,.......193 Dyledswyddau Rhieni........!............... 195 lesu Gri8t a'r Angylion,.....................197 î Grefydd Iuddewig,........................ 199 MARW-GOFFA. Fy Nwy Ferch,............................. 203 YrAiiFerch,................................204 Mr. Dafydd Owen, Newark..................206 GEMAU DOETHINEB. Yr Egwyddor Felfed......................... 208 FyNydd-lyfr, .............................v 209 Yr Ysbryd yn gogoneddu Crist,..............209 Telyn Pbaraoh,......T.......................209 Englyn diweddaf Dewi Dinorwig,............210 AMRYWIAETHOL. Rhagoriaeth Llenyddol y Beibl, .............210 Gwersl oddiwrth y Twrc,....................212 ADRAN BLODAU YR OES. Atebion,.................................... 213 Ŵofyniadaù,................................21S Plcnic, .....................................213 BARDDONIAETH. FyChwaer,.................................213 Yr Eglwys a'r Byd,..........................214 Er côf am y Parch. William Morris, Bryn-. menyn,.................................215 Erlid pobl Dduw,...........................215 YDolar Arian,..............................216 Yr Iesu a Wylodd...........................216 NEWYDDION Y MIS. Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wisconsin,.. 216 Cymanfa Gynulleidfaol Dwyreinbarth Ohio,.. 218 Cymanfa Gymreig Missouri,................. 219 Cyfarfod Chwarterol Deheubarth Ohio,......219 Llythyr Cymeradwyaeth Eglwysi Cynulleid- faol Centerville a Charmel, i'r Pareh. Wjl^. liamPowell,............................^220 Byr Goffadwriaeth am Mrs. Cathariue Wil- liams, ___.......................»......220 Cofiant Mr. Daniel Waters, Mt. Carmel, Pa., 222 Priodwyd,..................................222 BuFarw, ...................................222 Manion, ....................................223 YR ADRAN GENHADOL. Crynodeb o Newyddion Ceuhadol,...........223 REMSEN,N^Y. OÝjHOEDDWYP GÀtf LEWIS EYERETT. ikm ^. -w t«