Skip to main content

3tt)e'-2tmericatt Jílesaenger. CYF. XI.il. Rhif. 6. (aEH flAü VrS AMESlUyS Äli)B, /~4 $ I $ î î E * 1SS0. Bod yr enaid heb wybodaeth tii-d. yw dda, C YNWYSIAD. TRAETIIODAU. Dylcdswyddau Rhicui,.......................161 Yr Iesu fel Gwaredwr, ----..................162 Iesu Grist a'r Angylion,.....................166 Y Dirgclcdigacthau ydynt eiddo yr Arglwydd, 168 MARW-GOFFA. Mr. Dafydd Owen, Newark,.................169 Byr Goüant i Mr. David Richards, Utica,.....171 GEMAU DOETIIINEB. Crynhoi yn ngbyd yn Nghrist, .............. 173 Tragwyddol Ryddhad, ......................173 Tair golygfa swynol raewn natur,............ 173 Cysondeb yr Y sgrythyrau,...................174 AMRYWIAETHOL. Eistcddiad Crist ar ddeheulaw Duw,.........174 Eglwys Gynulleidfaol Plymouth, Ncwark, O., 175 Eglwysi Gwcigion Cymry America,..........176 Nodweddiou Licnyddol y Beibl,............. 178 ADRAN BLODAU YR OES. Llythyr at y Plant,..........................180 Atebion,.................................... 180 Gofyuiadau,................................ 181 BARDDONIAETH. Galargâu ar ol fy Mam,.....................1S1 Galar-gâu ar ol fy Chwaer,...................1S2 Crist yn mreichiau Simcon,..................182 EinBrawd, ................................. 182 YBedd, .................................... 183 Y Rhagrithiwr,..............................183 Y Fasnach Fcddwol, ........................ 183 NEWYDDION Y MIS. Ymwcliad y Parch. R. Mawddwy Joncs âg Araerica, ............................... 184 Cyfarfod Chwarterol Dwyrcin-barth Pa.,.....184 Llythyr Cymeradwyaeth Eglwys Gynulleid-. faol iEtuaville, Ohio, i'w gweinidog,___185 At Eglwysi Cynulleidfaol Radnor, Troed- rhiwd;xlar, a Delaware, ..................185 EglWys Gynulleidfaol Picatoniea, Wisconsin, 185 Cyfarfod Ymadawol y Parch. D. E. Evans, Plymouth, Pa.,.......................... 185 Llythyr Cymeradwyaeth y Parch. D. E. Evans, 186 Coflant Edward W. Davies, .................187 Cofiant Mrs. Jane Griffiths,..................188 Priodwyd, ..................................188 Bu Farw, ...................................189 Mauiou,.................................... 190 YR ADRAN GENHADOL. Newyddiou Cenhadol Dyddorol,............. 191 Talfyriad o lythyr y Parch. D. F. Watkins,... 192 REMSEN.N. Y. CYHOEDDWYD GAN LEWIS EYERETT. 'Ì