Skip to main content

^, 17i '^_,^ /■ CYP. XT^I. %e amèricatt íìlcgsm.gCv. > f' íì-liif 4á 2f& f . í f m P H ■ i l t ♦ 1SS0. Bod yr enaid lieb wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. Ì' i, fí TRAETIÎODAU. • Gonest rw vdd................................ 97 Hén Bregethwyr Cýmreìg yn America,....... 99 Cyfryhgsliaeth Iesu Grist,................... 101 Bhaniad y Beibl.............................. 104 Teilyngdod Llenydflol y Beibl,............... 100 MARW-GOFFA. Mrs. M. Protheror. Bangor, Wis.,............ 107 GEMAU DOEiTlINEB. Anhebgorolion AreHbîwr,................... 108 Yroddaogosl idau l rist aroî èi Adgyfodiad, .. 109 Bi tl : ::. ein ( n fydd.............'..*.......... 109 Ueoedd Nödodig,........................... 110 AMUYWTAETIIOL. Mvfviciod:iu ( rd'yddol,...................... 110 Dyrcbafiad Crist,............................ 111 BytholBarhad.............................. 112 A nffuddiwr yn Cyduno a Phaul,.............. 112 Golygtádau ar y MHflwyddi&nt,.............. 112 ADRAN BLODAC YR OES. Llw Cyutaf Jóbnie Bach..................... IÛ Gwertb nn ddalen o'r Belbl, ................. 114 Dawneio a Chwar^eu Cardiau, ................ 114 Atebion,—-Gòfyniadau,...................... 115 . Y LLYTHYRFA. Nodiadau r»r Malthew vi. 1—13,.............. 115 Pregcth,—Llwnc Tost, ...................... 110 Iloliadau Difrifol,........................... 1U5 Llyfrau Rhad,............................... 117 BARDDONIAETH. Fv Mam,............................v.......117 í Dv:nbestl ar Fòr Galilea,......'.*..*.........118 Deigryn Hiraeth,—Y Mòr,................... 119 Y Byd ar ei Liniau, .........................119 NEWŶDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol Cynulleìdfaolwyr Tal- aeth New York,......................... 119 Cyfaríod Ymadawol i'r Parch. B. Isaac Evans, 120 LÌytliyr goUyngdod ỳ Parch. B. Isaac Evans, 12Í Llyihyr Cymeradwyaeth o eglwys Neenah,... 121 lxonia, Wlsconsin...........................}21 E<rl wvs AnnibynoJ Dawn, ....................122 Cvdnàbvddiaeth Ddiolcbgar, ................12£ Beibl Gỳmdeithas Swydd Lewis, N. Y........122 Beibi Gvmdeithas Hoìland Patent a Marcy, .. 122 Cyfarfod Blynýddol Beibl Gvra. Pittsburg, .. 123 Cofiant Mrs. Äun Grifüths, Sligo, Pa., .......'T23 Manion—Cvfarfod Chwartcrol, .............. }M Priodwyd—Ba Farw,...................... 123 YR ADRAN GENHADOL. Y Gesiiathaeth Gartrefol:— Dakota fel Maes Cenhadol, .................. Ẃ7 K ebradca íW Maes Cenhadol,................ 127 R&nsas Fel Maea Cenhadol, .................. 128 Minnesota l'el Maes Cenhadol,................ 128 • Mlchigan fol Maes Ceuhadol,................ 128 REMSEN, N. Y. OYHOEDDWYD GÀN LEWIS EYEBETT. * Ç>/\