Skip to main content

ì • !■ €l)c QVmctua» iîtcsscngct. CYî1. XI.,!, YCEI iRdaií' 3. ffffift f K f î®f 1880. Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. C Y N W V S I A D . THAETHODAr, 5 Y LLY'THYBFA. ŵpheb^oreàd íawn........................... 85 Holiadan Pwysig, ac Atebiou Cynẃysfâwr,___ Heri Bregeíhwyr c'yinreiir yn âmeric»......... 67 Gofyniad.—PrcíretBau......................... Rbaniäd y Beibl............................... 69 : BARDDONIAETH. OEMAl' DoETHÍNP.B. Y Cristion Oedrauus,......................... Cerûdcrrlon vn Greawùwyr CvfnodaO.......... 71 Cartref,...................................... Cvna»a! G wlvb bc Bnaid Cadwedie 7° : ^'r Eos—Yr Hcn Gsdair Esmwyth,........... Anffou Dvn atu Grefŷdd 73 : Beddargrafl' W. V**. Yaughan, Racine, Wis., ... Irnes-yr Ysbrýö*,.'.'.. .]'...'..'....'.'.'..'.".'.'.'.'.'.'. 38 j NEWTBBION Y MIS. YB ENWAÍ). : Cydnabvddiaeíh Ddiolchirar.................. SefEnwadoì, .............................. 78 * P«reh. Lot Lake a'l Eglwys................. : Eglwys Gvinillcidlaol Newark, Ohio,.......... MAHW-GOFFA. ; YPareh.E.R. Lewis,........................ Mrs. Eilcti Pogn, B-.'inscn, N, V., ............. 75 Manion....................................... Mr. Thonias Priee, Watervilìe,................ 76 Beibi Gynhleîtbas Steuben, Remsen, &c.,..... AMBYWÍAETIÍOL. BciM Gymdeitbas Rorae, N. Y., aT Cyleboedd, AdgyfoÄad Crlsl............................. 77 Beibì Gÿmdeîthas Dawn, Mo.,................ Crist vr Hwn a Braddodwÿd.................. 78 Beibl Gymdeithas Gymreig Columbus, Ohio,.. Cofiani Dr. Evctvîî........................... 79 BeibJ Gymdatthae Gymrelg OshLosh, Wis...... Sylwëdd Pregetb,........................... 81 Beibl Gymdeitbas Long Greek, Iowa,......... Ssgol Jacob, . . . ............ H:i Priodŵyd—Bu Farw........................ • Coftaiit Mrs Rutb Morris, New Cambria, Mo.. ADBAN BLODAl FR QE8. . c ', , ,, ' . L f • n!lin CoSianí John W. Morns, Ibotuastow n, uino, • Au'hio"...................................... 8~ Cofiatit Mrs. Sophia Cosslett, Thomastown, 0. Gofyujndau.................................. 83 Cofiant ìírs'. Mary Morgan, Minersville, Pa.,.. Planí ynGweddîo............,................ 88 Gofiant Mrs. Sarah Davies, Minersvil]e, Pa.,... Du* iuyddiaeth i Blanl....................... 83 Capeî N,w3 dd Antrim-Manion Ceuhadol..... 'O' RJEMSEN, N. ¥. CYITOEDDWn) GAN LEWIS EVERETT.