Skip to main content

X7 ' X> <fi 1- 'J thc ^mcrìm» Uttascngct, CYF. XLL RîlÌÍ. 1. t u íl ÎÍÀIî.l ♦ 1380. 38od yr ertaid heb wy oodaetYi nid yw dd"a. C YNW YSIAD. GEMAL DOETHINEB. Beth oeàd yn y Dechreuad ? .................. 1 ] Y Blodau ÿr Ffrwy th,........................ 1 | John Butiyan,................................ 2 ■ Rhai o Ddywediadau y dìweddnr M. Roberts, 2 \ TRAETHODAü. íeuenofyd a Chrefydu\ ,...................... 3 ? Eirioiaet h Crist,.............................. 6 • lesu Grisl n'r Angylìon,...................... 1 \ Esgculuso laehawdwrtneth,.................. 9 ; AngyUon,.................................... 10 ; MARW-GOFFA. Eleanor Jones,............................... 12 ì AMBY \VJAETIIOL. i Cywcìriad " Beibl y Brenin lago," ........... 13 Peüiau Hyfryd, .............................. 14 , YR ENWAD. A miibyniaelh a Thrcfn, ...................... Î5 x; AMRYWIAETHOL. Cyfarchiad ar ddechreu y flwyddyn 1880,...... 17 l, Anerchiad byr ar ddechreu bìwyddyn, ........ 19 j Y Cyilawnder sydd yn Nghrîst,............... 20 ADRAN BLODAU YR OES. Blwyddyn Newydd Dda i Adruu Blodau yr Oes, 20 ' ''>"> '■h REMSEN, N. Y. OYIÍOEDDWYD GAN LEWIS EYERËÎÎ. Duwlnyödiaeth i Blant,......................21 Vw>ì Atebion,— Gofyniadau,....................... 21 |@§ Y LLYTHYRFA. Pregeth—Boreu Sabboth, Rhagfyr 1, 1879,..... 22 Argeisiad,................................... 22 BARDDONIAETH. J Cyfarchiad olaf y flwyddyu 1879,............. 22 ^D Paid gwastraftb dwfr y ffynon,.. >,.......,___28 >n Yr efengylwyr ar y mynyddoedd,............. 23 fl Englyn Dioíchgarwch,........................ 23 » Er Cofladwriaeth,—Anerchiad,............... 23 ■$ NEWYDDION Y MIS. m Dyehweliad Ceuhadwr o China i Ohio,........ 24. (j Cyfacíbd Chwarterol Cynulleidfawyr Talaeth JK SewYork, .............................. 85 £ Beibl Gytndeithas Raeine a'r cyflìniau......... 25 Ymweliad â Chymru,........................ 2*5 Maniou, ..................................... 27 Marwolaeth,—Cofiant,...................,..... 28 Priodwyd,-Bu Farw,........................ 29 Cais at yr Egìwysi a-r gweinidog'ion Cynulleid- faol yu Ohio a Gorìlewin-barth Penna.,.... 30 YR ADRAN GENHADOL. Twrci-Japan,.............................. 31 Afl'rica,~Y Genhadiaeth Gartrefol,—Yr Undeb CynulltìidíaoL—Y Geuhadiaeth Auiercuuaidd, 32 %rJSŴ^N^§§^i^5