Skip to main content

s- CYNW BÜCHDRAITHODAETH. Fy Nhad..................................... 361 TRAETHODAU. Y Gymraeg................................... 363 Dyfyniadau o Bregeth,........................ 368 Caethiwed,................................... 370 Yr Ysgol Sabbotho!............................ 374 AMRYWlAETHüL. Cincinnati, O.,................................ 377 Hunanfeddiant yn ystormydd bywyd,........... 379 Gohebiaeth o Gymru,.......................... 380 Araeth mewti Eisteddfod yu Caüfl'ornia......... 381 Dinbych a'r gymydogaeth,...'.................. 382 Llythyr o Öy iia—diuas Alieppo,................ 384 B ARDDONOL. Yr adgyfodiad a'r farn ddiweddaf............... 385 Cywydd i'r angelion a gollasant eu dechreond... 386 Llinellau i ,1. Lewis, Johnstown &c.............. 386 Duw yn AmddiiTyufa i'w bobl,................. 336 HANESÍAETH GARTREFOL. Cymanfa Efrog Newydd,...................... 387 Coíl'adwriaeth am Mrs. Charìotte Eüis,.......... 3S8 Cyfaifod Chwarterol Cano'barth Ohio,.......... 390 Cymaní'a ddiweddar Wisconsin,................ 390 Damwain aiaethus yn De!avan, Wis.„.......... 390 Cyfaríbd Diwygiadoî.......................... 391 Ashton, Summit Hill, Pa.,...................... 391 Y Sychdwr yn Ka;;sas,........................ 391 Y Cadí'. Wm. Walker wedi ei gymeryd......... 391 Yr Ethoüad dvfodol............................ 392 YSIAD. Marwolaeth y Parch. Thos. W. Roberts,........ 394 Damwain angeuol............................. 394 Marwolaeth John L, Jones, Remsen............ 394 Griffith J. Roberts, Morfa,..........395 Gas wedi ei wneud o ddwfr,—Llyn Michigau a Chulfor Mexico,—Tanchwa yn Pittston,—Tàn yn Remsen,—Teimlad Henafgwr,—Y " Wide Awakes,".................................. 355 Yr Ellmyn a'r egwyddor Werinol,—Talaeth Del- aware,—Yr Etholiad diweddar yn Maine,— Suddiad y "Lady Elgin,"—Y caledi yu fawr yn Kansas,—Tywysog Cymru,............... 396 Ganwyd...................................... 39C Priodwyd,.................................... 396 Bu Farw..................................... 397 HANESIAETH DRAMOR. Sefyllfa Itali,—Brenin Naples wedi ö'oi,— Garibaldi yn Naples,—Talaethau y Pab mewn terfy sg,..................................... 398 Rwsia ac Awstria,............................ 398 Y cynyrcli a'r cynauaf yn Mrydaìn.............. 398 Syria,........................................ 398 Cymrü. Y Great Eastern,—Cymhorth i Garibaldì,— Rheilffordd Wyddgrug a Chaer,—Llansan- nau,—Urddiad yn Hawen,—Ffordd Haiarn Croesoswallt a'r Drefnewydd,............... 399 Marwolaethau,................................ 399 PERORIAETH. Casnewydd,.................................. 400 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—If paid in advance, t% cents a qnarter,or 6 cents a year; otherwise,lc. a No. V,.. J 1, <rẄ1 .cìht Wkî\ Éil