Skip to main content

rymraeg................................... 330 Maanach y petliau meddwol.................... 332 Llais yr oes at yr eglwys,............«........334 AMRYWIAETHOL. Dylanwad cryf cydwybod...................... 337 Y Gyflaí'an yii Syria........................... 338 Cais am Gymhorth i'r dyoddefwyr yn Syria,.....340 Cydeimlad lorthryn Gwynedd,................. 340 Anrheg i Sarah Maldwyn...................... 341 Yr adf'ywiad yn Iwerddon,.................... 342 Ilyn a:r llall................................... 343 Dywediadau y doethion,........................ 344 Gol'yniad...................................... 344 BARDDONOL. Steuben...................................... 344 Hyfrydwcli Haf'............................... 345 Dau Gristion gwahanol......................... 345 Penillion ar ol Mr. Hugh Hughes, Remsen,.....346 Gweni Fach.................................. 346 Penill i Gymru vn amser y diwygiad,........... 347 Y Cybydd,....................................347 HANESIAETH GARTREFOL. Llyrhyroddiwrth y Parcb Mr. Chidlaw,........ 347 Llythyr arall oddiwrth y Parch. Mr. Chidlaw,... 347 Aehnb bywyd plentyn, trwy ymdrech brawd 12 ml. oed,........"........*...'............... 346 Trysorfa yr Ysçol Sabbothol.................... 34S "Ni byd . dim dyled mwy,".................... 348 Y 4ydd o Orphenafgyda y Cymryyn Cattaraugus, 348 Cofiant Mrs. Mary Davies,..................... 349 Damwain yn Danyille, Pa.,—Y cnwd gwenith yn Wisconsin,—Terfysgyn nhalaetb Texas,— Etholiadau talaethol,—Yr Etholiad Llywyddol, —Y Globe yn Syracuse,—Symudiadau Wm, Walker eto................................. 350 Y Sychder yn Kansas,—Garibaldi,—Y Drusiaid, —Cynadledd Werinol Syracuse,—Tarawiad mellten yn Steuben,—Llythyrdy Iowa City,— St. Joseph, Mo.,—Springfield, 111.,—Gwerinwyr swj'dd Madison,—Swj'dd Steuben,—Ybysdwn, Y trallodion yn Syria,—Postswyddf'a Stittsville, Gweithdy caws mawr ger Rome............. 351 Y tymhestloedd diweddar,—Y cynhwrf yn Tex- as,—'Postswyddwr lowa City. diweddarach,— Yr ymf'udiaeth i America,—Yr etholiad di- weddar yn Missouri,—Ffraethineb,—Llofrudd- iad Charíes Doy,—Y "D. D." yn myned i lawr, —Gwrthwynebiad i'r tybaco,—Mwy o ledratta dynion,—Ý Methodistiaid Wesleyaidd Gwrth- gaethiwol,.................................. 352 Cyfarfodchwarterol Dosbarth Dwyreiniol Ohio,-- 353 Ganwyd...................................... 353 Priodwyd,.................................... 353 Bu Farw..................................... 354 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr a Ffrainc,...................... 350 Sefyllfa pethau yn Sicily,...................... 357 Italy Awstriaidd,.............................. 357 Victor Emmanuel at Gariba'di................. 357 Y Pab rnewn trallod........................... 357 Gair eto o Syria,.............................. 357 CYiMRU. Cymanfa sir Forganwg...................... 357 Dinhych a Fflint................... 358 Gnrstide St;., Manchester..................... 358 Cymanfa Meirion,........................... 358 U rddiad..................................... 359 " yn Carvan a Bryn Seion,............ 359 Cyfarfod Jubili a sefydliad gweinidog yn Lìan- sawel............................'........ 359 Y "Band oí' Hupe" yn Cymer,................. 359 Marwolaetb.au,................................ 359 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—Ifp.iiii inadvance, ì>4cents s quarter,or 6 cents o yenr; otherwìse,lc.n No.