Skip to main content

$n mnic4» fosi* 'D ■ BOl) YR Á'NAID HEB WYBODAETH NIL YW DDA.'' CYNW BUCHDRAITHODAETH. Y diweddarBarch.J.Angell James,Birmingham, 281 MarwgofiantMrs Margaret Richards, New York, 284 Cofiaut Joseph Jonea, Youugstown,............. 286 TRA.ETHODAU. Gosty ngeiddrwydd,........................... 287 Llais yr oes at yr eglwys...................... 2y0 Agwed i yr oes,___............,................294 Ysgrií' mewu perthyaas i fabanod a chadwedig- aeth plaut hychain,.......................... 295 AMRYWIAETHOL. Duw Jacob yn cael ei broíì,.................... 29 8 Gwaith Duw yn Swedeti....................... 300 Llytìiyr oddiwrth y Parch Jos'eph H. Joues...... 300 Mr. Kuill a'r gwrtbgiliwr,.....................301 Erledigadth Cristiouogaeth yu China............ 302 BARDDONOL. Yehyrflg Beuillion er coli'adwriaeth am R. Ellis,. 302 Fy uhad....................................... 302 Dyn a'i gysylltiadau........................... 303 Marwolaelli C. Anne a Maria Eliza GriíBth...... 304 Cydnahyddiaeth............................... 304 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanta y Cynulleidfawyr yu Wisconsin,...... 304 Cofiaut Mr. Morris Joues, Cazenovia............ 305 Ninetysix a Prospect,___,..................... 306 Byr-golìant am Mr. John R. James, Waukesha,.. 306 Y 4ydd o Oii.henaf'yn Parisville, 0............. 307 Egwyddoriou Dntganedigy Biaid Ddemoerataidd, 308 Damwain ger Bangor, La Crosse............... 308 Cymeradwyaeth y brawd R. T Wihiams,......308 Prawl'Bedd agorwyr John Williams............ 308 Amrywiou ì'r Cenhadwr...................... 309 Amrywion eto................................ 309 G.vaith Halen Michigau,—Cvmdeithas Amaeth- YSIAD. yddol Efrog Newydd,—Talaeth Illinois,—Han- esyddiaeth Japan,—Boneddiges baelfrydol,— Tro trallodus................................ 31° Cymhorthigenhadaeth Birmah,—Cymhorthi led- aeuiad y Beibl,—"Gweision i'r cynauaf,"—Y cnydau yn Iowa,—Y cnydau yn gyfí'redinol,— Cymhorth i fìòedigion.—Fflangellu yn greulon ar gam,—Yr etholiad yn Oregon,—Mormoniaid. Gühebiaeth rhwng y Llywydd a Victoria...... 311 Y Llong Fawr Ddwyreiniol,................... 312 Marwolaeth trwy foddiad....................... 313 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................... 313 Hhan ychwanegol o Blatfbrn plaid Douglas,.....313 Amrywion eto i'r Cenhadwh...................314 Goleuni mawr yn y fi'urtafen,—Y Dttî'yg ar yr Haul,....................................... 314 Ganwyd...................................... 315 Priodwyd..................................... 315 Bu Farw..................................... 315 HANESIAETH DRAMOR. Lloegr—y cnydau,............................ 316 Parotoadau Chwyldroadol yn nhalaethau y Pab,. 316 Naples a Sarditiia,............................ 31' Ysbryd gormesol yn Ffrainc,...................317 Ragusa ac Alexatidria......................... 317 Cyairu. Llansantli'raid Glyn Ceiriog,—Aberdaugleddyf, —Aberystwyth,—Mwnglawdd, ger Gwrec- sam.—Fuel, Garth beibio,—Llanwrin,....... 317 Hermon ger Llandülo,—Y tywydd a'r cynanaf, —Cymanfa Pwllheli,— Eisteddlbd Genedl- aethol D.nbych,— Pencader,— Machynlleth,— Bethlehem, ger Llandeilo.................. 318 Llangeitho.................................. 319 Marwolaethau................................. 319 PERORIAETH. Penitent...................................... 320 REMSEN, N. Y,; ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—If paid in advance, 1 % cents a quarter, or 6 cent» a year; otherwite, lc. n No.