Skip to main content

S/ BÜCHDRAITHODAETH. FyNhad,..................................... 161 Cofiant Mr. Wm. Johnson, Minersville, 0.,......163 TRAETHODAU. Gwroldeb Moeso!,............................. 164 Ymwelíad ag Ohio, Iowa. a Wisconsin, Llythyr IV.........."....................____ 170 A ydyw yr Eglwys Babaidd yn eglwys i Grist?. 174 Traethawd ar Haelfyrdedd Cristionogol,........177 " Brydlondeb,...................... 180 A*¥RYWIAETHüL. Angladd y diweddar Barch. Arthur Jones D. D. o Fangor,.................'.................. 183 Y Diwygiad Crefyddol. Pwllheli,................................... 183 Hanley, swydd Stafford..................... 183 Tauygroes a Brynmair, Ceredigiou,.......... 184 Manchester................................. 184 Llanbrynmair,.............................. 184 YPab a'i Ofid,................................ 184 BAItDDONOL. Gwr Giíidus.................................. 185 Llinellau CoH'adwriaethol,..................... 185 Yr Ysgol Sabbotho!............................ 185 Y Beibl....................................... 186 Coffàdwriaetb am Howell a George Williams,.. 186 Ychydig Beuillion am Ddyfodiad Crist i*r byd,... 186 Pethau yr wyf yn eu hoffi,..................... 187 Englyn i'r Herîjíanc,,.,........................ 187 Emynau Ga'aruadol..................*......... 187 Dwfr y ddiod "oraf,............................ 188 HANESIAETH GARTREFOL. GweitlT-ed werth ei Chyhoeddi................ 188 AchosOefydd yn La Crosse................... 188 Trysorfayr Ysgol Sabbotlioî,................... 189 Cyfrifon Beibl Gymdeithas Pomeroy............ 190 Sharon, Pa.................................... 190 Byr Gofiant am Mr. David Anthony............. 190 Hanes Bywyd a Marwolaeth Richard Jones,-----191 Beibl Gymdeithas Gymreig, Swydd Cattaraugus a'i Chyffiniau,............................... 192 O'r Hen Wlad................................ 192 Rhoddion at '•Anrheg" y Parch. R. Everett,-----193 Cofiant Mr. John Watkins, Granvil!e............ 193 Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Deheuol Ohio,----- 194 Canolbarth Ohio............ 194 Sefyllfa Achos Crefydd yn Cambria, Wis........ 195 Araeth Mr. Lovejoy ar y Gaethwasiaeth,—Cyu- adledd Syracuse.—Yspeiiio meddiannau'r Ex- press,—Sect newydd o Formoniaid.—Gwetnid- og yn Ngharchar am wertlm Llyfr Heìper,— Y gorlifiant diweddar,—Tan mawr yn Keno- sha Wis,.—Arizona,......................... 195 Agergerbyd ar ffyrdd cyffredin,— Anrheg hardd,. 196 Ganwyd...................................... ^6 Priodwyd..................................... 196 Bu Farw..................................... I96 HANESIAETH DRAMOR. Dnciaethau yr Eidal wedi uno à Sardinia,— Ro- magna wedi unoù Sardinia.—Ymada^yiad mil- wyr Ffrftinc o Ruí'ain,—Y Frenines Isabelìa yn teimlo dros y Pab,—Terfysg yn Rhuíain,— Awstria yn tori perthynasau swyddol â Sar- diuia,— Y Brenin Victor Emmanuel dan ysgy- mundod,..............,..................... 199 Cymrc. Ffyrdd Haiarn Cymra.—Dirwest yn Nghaer- dydd,— Ail Ymweliad Mr. Gough â thref Dmbych,................................... 199 Plentyn ar dân yn Drefnewydd, Rumui,— Eg- lwys Wen, sìr Benl'ro,....................-. 200 Marwolaetiiau,................................ 200 REMSBN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.