Skip to main content

ìsetr. MEW. 3« ator í\. "BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW VI>A.< CYNWYSIAD. TRAETHODAU. Daw yn fwy naphawb,....................... 81 Addysg grefyddol,............................. 84 Ymweliad ag Ohio, Iowa. a Wisconsin, Llythyr I.,.................................. 87 Lîytbyr IL,.................................. 89 Adgofion fy ngweinidogaeth,................... 92 Prydlondeb,.................................. Sfi Athroniaeti) pethau cyff'redin................... 99 AMRYWIAETHOL. Caethiwe-d—yrymrysonfa anataüadwy,........ 99 Dwyreindir Tennesee........................ 102 Y Diwygiad Crefyddol yn Nghymru. Betbesda, Ffestiniog;........................ 103 Corris, Aberllcfeni a'r íimgylcboedd........... 103 Dinbych,................................... 104 Nef'yn...................................... 104 C w mystallyn................................ 105 Llanarmon yn lal............................ 105 Gwalchmai, Mon,........................... 105 Cydymdeim'ad a'r Pab......................... 105 Y ddan roddwr,............................... 106 Cofnodau misol................................ 106 BARDDONOL. Aneiehiad Meurìg Ebrili i'w wyres, 106 Penillion i'r hen wrandawyr.................... 107 " ymadawol o Pittsburg i Pittston........ 107 am Grist............................. 107 Pum' Englyn ar uf'udI-dod i'r Sabboth,..........108 Penill i'r iaith Gymraeg,.....................î. 108 Llongddrylliad y " Royal Cbarter."............. 108 Dadl y Dirwestwr a'r Gwrthddirwestwr,....... 109 Y Botel a'r whisci............................• 109 Voice of the dead,............................. 109 Y Cristion yn yr olwg ar y bedd,............... 11° HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod diwygiadol............................ 110 Agoriad addoldy a sefydüad eglwys,............ 111 Cofiant Miss Ann Williams, Holland Patent,----- 111 Trysorfayr Ysgol Sabbothol.................... 112 Achos crefydd yn Pittston...................... 113 Cymdeithas Feibîaidd Nelson, N. Y.,........... 113 Waukesha.............. Iî3 Beibl Gymdeithas Racine,..................... 114 Cofiant Mr. William Maxey.................... 115 Dirwest yn ardai Gomer, Ohio,............... .115 Cofìant Mr. Heiiry Thomas,.................... 117 Ganwyd...................................... 118 Priod wyd..................................... 118 Bu Farw..................................... 118 Yr Anrheg i'r weddw yn ICansas,.............. 120 Diolchgarwch................................. 120 Diolchgar gydnabyddiaeth...................... 120 Yr ymweliad diweddar â theulu R. Everett,----- 120 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. POSTAGE.—Ifpaidin advnnco, \)£ centa a qunrter, or 6 cents a year; otberwise, lc. a No 6tl