Skip to main content

I ìMì 19 íffl v: CYNW BUCHDRAITHODAETH. FyNhad,...................................... 41 TRAETHODAU. Mab y daran................................... 43 Arcfa Duw—Llawenydd y cyi>anaf............... 46 Traithawrì ar y morìrìion goreu er sicrhau defnydd- ioldeb ieuenctyd &c........................... 49 Rhinweddau gwraig dda........................ 52 AMRYWIAETHOL Y DlWYGIAD CRüFYDDUL. Gaerwen, Mon,.............................. 55 Sassiwn sani a'r Diwyciad yu y Bala,........ 58 Dechrenad y flwyddyn 1860......"............... 59 Amrywiou i'r Cenbadwr,....................... 61 Pethau yn werth eu gwybod,...................62 Y caetliiwed yn ymgilio o Missouri,............. 62 Nesroaid rbyddion vn Maryland,................ 62 Y fatb ddifrod!................................. 62 BARDDONOL. Marwoìaeth Claia a Lydia Roberts,............. 62 Csnadledrì—Mari yn ymofyn ei gwr o'r rìafarn,.. 63 Marwnad er coHadwriaeth atn John Rosser...... 63 Lines on the deatb of Mrs. Sarah Lewis, late of Remsen.................................... 64 Rhaid it' farw y flwyddyn hon.................. 64 Hen ddiod Add'a,............................... 6ô Y Tŷ ar y graig................................ 65 NEWYDDÎON CENHADOL. " A enir cenedl ar unwaitb? "................... 65 Yr luddewon rìan lywodra"th y Pab............. 6ö Itali, a'r Gymrìeithas lialaidd,.................. 66 Llwyd liant y Ce.ihadon,....................... 66 Cyfrauiadau Cenhadol,......................... 66 HANESIAETH GARTREFOL. Ffarfiarì eglwys yn Minnesota................... 66 Bdibl Gymdeithas Oabkosh...................... 67 " " Rome a'r amgylchoedd, E. N.,. 67 Y S I A D. CotìnntJane Ellis. Waukosha................... 68 Cotf'adwriaeth am Elinor Lewis, Bea'vei Meadow, 69 Trysorfa yr Ysgol Sahbothol,.................... 69 Gair o Providence, Fa.......................---• 69 Oyrìnabyddiaeth ddiolchgar,.....................70 Di'rìchgarwch.................................. 70 Cydnabyddiajth a diolcbgarwcb................. 70 Gwerth ei gyhoeddi.,.......................... 71 Symurìiarì newydrì ar yr achos dirweslo!.......... 71 Y Cyfaríod ewèdrìi dy'ddiol yu Utica,—Cassius M. CÌay,—Caethwasiaeth yn Nebraska.—Y Llytb- yrdoll dros forawi,— Danfoniad a;ian drwy y Lytbyrfa,—Llossi glóyn lle coed ar Reilffvrdd, — Reilllbrdd ar w'erth,—Gweithfa Gotwm Utica, 72 T'ychiueb mawryn Massachusetts,............. 72 Y Gymdeithas Genharìol,....................... 73 Mnrwolaetb C. A. Mann........................ 73 Tý y Cynrychiolwyr beb Lefarydd eto........... 73 Beibl Gymrìeithas Gymraeg Cincinnati, O.,......74 Cyfarfod y Feibl Gymdeithas yn Remsen,....... 75 Beibl Gymrìeitbas Gymreig Pittsburgh,.........75 Cyfarfod Chwarterol yn Bradford, Pa............. 75 Ysgol Sabbothol yn Cincinnali, O ,.............. 75 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw,...............76 HANESIAETH DRAMOR. Ffrainc a'r Babaeth,........................... 77 Y Gydgynghorfa Ewropaidd.................... 77 Art:. Macaolay, — Genedigaeth tywysoges,— Y Gyd.nynghort'a,— Rwsia,—Cbina. — V Bleroye Castle,—Y Lady Franklin.—Spaeti,...........77 Sardinia,—Priodas y Carìf. Garabaldi,—Alltudion Cayeune,—Mortarayn Llundain,.............. 78 Cymru. Ffestiniog- Llanofer,- Newmarket,—Nantglyn,.. 78 Machen.—Deheudir Cymru,—Ffordd ha'arn Dyff- ryn Llangollen,—Caerdydd,- Pen y coerì,— Maes Cwmmur, — Llanelli Brycheiniog, — Trysoraa o'r lioyal Charter,—Sir Gaernarfon,— Castell y Gwrych..................................... 79 Marwolaethau,................................ 79 PERORIAETH. Johnstown..................................... 80 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—Ifpaid in advance, l)í centa a quarter.or 6 centi a year; othenriae.lc. a No.