Skip to main content

§«gp TRAETHODAU. Pregeth anglnddjy flwyddyn 1«59,. Y cerddor bydda Traithawd ar y mpddion gorea er sierlian defnydd- iolcìeb ieuenetyd &c.,......................... BUCHDRAITHODAETH. Fy Nhad....................................... Byr-gorlaiit am Mr. J. W. JoneS, Paddy's Run,... Cotìaut Gwenüiaa Waters. Dover, N. J.......... " Mr. John Parry, Utica,................... AMRYWlAETHüL Y Creadar..................................... Yr hen wreigàn o Dolyddeleo &e................. Thomas y Dysgybl............................. Cofuodau misol,,............................... Amry wion,.................................... Dirwest— Cr>bwyllion henafol.................. BARDDONOL. Profiad y creadur newydd,...................... Y Cenhadwr Americanaidd,.................... Penillion, er cof am Sarah Tbomas............... Myfyrdod ar farwolaeth Hugh Thomas,.......... Y Fair Fach,.........P........................ Galar-gan, er cofl'adwriaeth ám Margaret Thomas, HANE3IAËTH GARTREFOL. Agoriad capel newydl Salem yn Oneida, N. Y.,.. Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Deheuol Ohio,___ Cyfarfod Chwarterol canolbarth Ohio,........... Pittsburgh—Cyfarfod Ysgolion,.................. Ymweliad y Parcb. S. Roberts â Pittsburgh...... " ".....' Big Rock, Ii!.,. Llythyr oddiwrth J. R, Everettat ei frawd,...... Rliybudd eto i'r rhai a arferant y diodydd meddwol, Cofiant M's. Margaret GrifBths, ger Pittsburgh,.. Agoriad Capel newydd Bethel, &c,............. YSI AD. i Gaîr o'r ddinns fnwr,.......................... ) Y Ch\ Johu Brown, ymweliad ei wraig ag ef, ei doienyddiad a'i gladdedigaetl),................ 29 Cyf'arfod Diwygiadol,...........................30 Undeb o Dalaethau Deheuol'yn cael ei gynyg,— Ymyraeth à chaethion,—Barn un o'r Deheuwyr am Henry Ward Beecher,.................... 30 Kansas.—Menyw oedranus,—Cyfarfod i areithto dros barhaJ yr Undeb, Dsddfwneuthurfa So Caroüna eto—Bwriad i redeg ymaith,—Eisiaa Sharpe's Rifle,—Y ffoedigion o Harper's Ferry, —Gair o haues J. E. Cook ac E. Coppic........ 31 Yr ymweliad â'r carcharorion,—Yr ymgais i ddi- anc.—Y Dienyddiad,—Dau eto yn ngharchar,— Chwareu peryglus,........................... 32 Ysgol Sabbothol Slate Hill......................32 Ein Jubiii...................................... 33 Y rhoddion i weddw y Parch. G- Lewis, Kansas,. 33 Y Gydgynghorfa XXXVI,...................... 33 At " Anrheg" y Parch. R. Everett,.............. 34 Cenhadwri y Llywydd,......................... 34 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw,...............35 HANESIAETH'DRAMOR. Lloegr a Ffrainc..............................36 Dyfodiad diweddar o Ewrop,................... 36 Y Gydgynghorfa Ewropaidd.................... 36 Ysbaeu a Moroceo.............................. 36 Y parotoad milwrol i ymosod ar China,..........37 Cymru. Y Diwygiad Crefyddo1,..#......................37 Ffurfiad eglwys................................ 38 Cefncribwr. — Mynydd CenfBg,— Ffynon Taf,— Bozrah, Penisa'rwaun,—Trỳáörfa i hen wein- idogion,.....................................38 Aberaeron,—Carmel, Tresimwng,—Dolgellau,... 39 Gweddi dros Madagascar.......................39 Màrwolaethaa,.............................„.„. 40 RBMSBN, N. Y.: ARGRAFFWYDGAN ROBERT EVBRETT. POSTAGE.—If pairt iu advance, 1 % eentla quarter,or 6 eenti» year; otherwiie,lc.ft No.