Skip to main content

L Jfi [II , < 1,1) " " T 7 " - ~ -^" -^ yi _ _ i _ ____ _ ! î íì t i _ i_____. ...iii.. _ i AMERI6AR' MESSERSR.» Cyfrol L. Rhif. 11 m'iii ti Élíllfci _jj í, ÜB _#■ ■I'AN Ot.Tu.ÂETH- Y Parch. E* Davies* €_l)oe_oeùtti tran ìtfauẁò ẁmniìíogton _r <2rgltm)3i (ígmillíi&faol.. ®ûe!)meòì>, (Jîoucmbcr,) 1889. Bod yr güaid h _fo ẄyÊoàa.frí f\f id yẅ j?/ä&. |& CYNWYSIAD: BYWGRaPÍTAETÊ. Adfeddyl au am Diweddar Barch. R. D. Tlioina- (lortiirýn Gwynedd). 321 TRAETHODAU, &c. Pregeth . . . . . 322 Meddyk_ . . . .. , . _26 Dilysrwydd yrEfengyhm a'r Gwyrth- i.iu . . • . . . 328 Addy.-tg yr Aelwyd .... 829 Talfyiiad o Anfrc >iad ... 331 DyiiioiJ sy>ld a,r hiwr. ■■ . , . 332 YR ESBONIWR. Yr Efengyl yn ol Mavc . . .884 . AAiRYWIAETHOL. Nalur Ddynol y Gwaredwr , .337 Adoílon, &c . . •'*'■• • g37 Darhw\lliad Moesol ì eu Wabafddiad. 838 Tystiohi. tliau Pwysig o Bìuid Gwa- h .rddiaeth...... 339 . YR AI'RAN dENHADOL. Llythyr o Japan. . . . . 310 Ceiihadaeth M croncsia . , . £41 BARDDONÍAETfî. Pryddest—Y Oenhadwr Etengyla'dd. Cadwgan Fardd . ■ , Oyliwynedig, &c ... Englynioi. . . . . ,'■''.•', "Ü Argíwyddí Colìa ÎÌ" . , Beddargi'aíf . . NEWYDDION Y MÎS. Cymanfa Ddwyivinud Cyn.iìleidfa- wyr Pa. ..... Oymanfa G\ íîulleidf'aol Deheubarth Oido...... Cymaida Gymúteidfaol Gorllewin- harth Iowa. .... Lloffion ..;«'. '■■,'', . V .< Byk Gofiantaü— Thoinas lî. Jones- . . Dafydd Jones .... John R. Rubert.s.... Mrs. Títoinas .... Katie Richards . Wilham B. Lewia- . Aniti M. Jones . Dafydd Y. Evai:s . . Cyfarfodydd Mawr.on Diweddar 345 342 843 343 344 314 344 318 349* 349 350 850 355 350 351 351 351 352 R'E.\Î8ÉXf _T. Y. W. E. DAYTES, OYÎÎOEDDWR. 1 f. ^E____iii__a>a__gB^ Mi ^^^sss^asi *»"«» <* '<■ ^- [<_»«;♦ _± "_____