Skip to main content

MM ♦AMERI6AR* MESSER6ER. Cyfrol L. Rhif. 8 Y- EUUDWR IIiBiCIÜII -DAN OLYGIAÊTH- Y Parch* E. Davies. €gl)oebîieyi2 ban ^atoòò ẁeiniòoajon gr ŴgltBgst €gnnlUtöfàol. IAwbU (Ŵigueí,) 1880. éfêgl Bod yrgrD&id hcfo Wyfoodôiêtíi fsfid yẅ J?d&. CYNWYSIAD: BYWGRAFFIAETH. Cofiant y Parch. John A. Davua. Siloam, Ohio . *.' . . 225 TRAETHODAU, &c. Abraham yn Aberthn laaac . . 227 "Tmgaredd ynGorfoleddu yn Erbya Barn . . . ... . 231 Moliant yr Eglwys . . .233 YR ESBONIWR. YrEfenÿylyn ol Marc, Pen.i; 21—34 236 AMRYWIAETHOL. Y Gwir a Saif . . '. . . 238 PttUau ddim gwerth eu Treio . . 239 Fy Nghyfe llion Newydd . . .240 Adgofi n, &c . . . . . 243 Gofyniadau—Atebion . . . 245 Byr-ddywedîadan . . . .245 BARDDONIAETH. Tri phenill i Eluaengnrweh . .246 Y Cristion ar Fôr y Byd . . . 246 Y Teulu Dedwydd .... 246 Pryddest—Y Cenhadwr Elengylaidd 2.7 YR ADRAN GENHADOL. Spaen . . . . Detfroad yn K>>be, Japan . . . Meddiaitiad Gorliewin Affrica gan yr Ellmyn . . . . ". Cenhadaeth Maratlii. . . . Cyfansoddiad Newydd yn Japan , NEWYDDION YMIS. Cymanfa Gj nulleidf'aol DwyreinbartH oino . . . . ; . . . Ymadawiad Gweinidog Llythyrau Cymeradwyaeth . . Cymaifa Gynulleidfaol Gymreig Wis. Safle bresenol yr Achos . Bu Farw . ... Byií Gofiantau— Mrs. Ciitlierine Evans, Long Creek, Iowa .... Mr. David Howells, Antrim, Pa. Mr Owen Price, Mount Pleasánt, Wi-sco: sin..... Parch. J. L. Richards, Ohicago. 248 248 248 249 2i9 259 251 251 252 253 254 254 254 JiE.MSEY, TX. Y. W. E. DAYTES, OYHOEDDWR .asssa^igBSBSBSBas s^^ssfsa^s^jsms^ss/^ssB^^sss *-